Schrijnende gevallen

Kerkelijke rechtbanken
Kerkelijke rechtbanken

Er bestaat geen juridische definitie van het begrip ‘schrijnend’ doch voor ieder die niet in de gelegenheid waren voor 1 Mei 2015 een klacht heeft ingediend zal een mogelijkheid worden geboden om die klacht in te dienen, aldus bisschoppenconferentie en KNR bij name van aartsbisschop van Eijk en broeder Cees van Dam.

Hierin moet men aannemelijk maken dat men de klacht niet tijdig kon melden. Daarbij dient de klager aan te geven welke belemmeringen van geografische, somatische, en / of psychiatrische aard het tijdig indienen van de klacht onmogelijk maakten.
Dus dit is een oproep aan allen die deze mogelijkheid willen aangrijpen om hun stem te laten horen. De stem van het gebroken kind (en zijn wil).
u wilt naar het paradijs?
u wilt naar het paradijs?