Het Hout…Jeroen Brouwers

internaat 2014 closedJeroen Brouwers spreekt over lijfstraffen op het arme broeder Franciscanen internaat te Bleijerheide, de grootste sadist Mansuetis, over Mea Culpa doet Jeroen Brouwers verslag in een interview in de Standaard (België). Morgen presenteert Brouwers zijn nieuwe roman ‘Het Hout’ te Antwerpen. De regionale media als L1 zullen de acties, het doorzettingsvermogen van Mea Culpa wel negeren, minimaliseren dan wel boycotten zoals ze dat al jaren doen. Geen objectieve journalistiek want de media in het zuiden lopen hielen likkend achter de grote bazen van staat en kerk aan, zonder moed en enige vorm van waarheidsvinding. Even zaken op een rijtje zetten!

De TOP v.d. KVP was op de hoogte van het seksueel misbruik in de jaren 50 en 60

Oud premier Victor Marijnen wist van alle schandalen van div. internaten en instellingen

Heleboel KVPérs zaten in het Bestuur van het Katholieke Verbond voor Kinderbescherming.

Er werden zo´n 112 internaten – instellingen met een circulaire op de hoogte gebracht i.v.m. seksueel misbruik.

Broeder betrapt in Maastricht, werd veroordeeld, na veroordeling pastoor in Sittard en daarna als beloning een onderscheiding!!

Vergeten we dan voor het gemak de abortusmeisjes van meneer pastoor te Maastricht. Er werden heel veel abortussen gedaan bij jonge meisjes, die door meneer Pastoor waren ´voorgelicht´ en de facto gedefloreerd. Dat betekent zoveel als: ´Ontmaagd´. Natuurlijk wisten mensen dit, de meisjes die zwanger raakten, de familie en de lievelingetjes die meneer pastoor zo had. Maar de meisjes uit arme gezinnen durfden niks te zeggen, maar wisten in die tijd dat zij bij de directeur van het ziekenhuis terecht konden, zijn broer was ook minister-president bij de KVP. Nooit over gesproken in katholieke huize?

We zijn wel wat gewend, de leugens van internaat Bleijerheide en de ontkenningen van de levende broeders, ze hebben niets gezien, geweten.verjaard 4

Welk internaatskind dan ook, zowel diegene die iets hebben meegemaakt als diegenen die gevrijwaard bleven van geweld / ontucht, 1 ding hebben we internaatskinderen gemeen: we werden opgevoed door merendeels homo / pedoseksuele priesters / broeders / nonnen, dat is onze gemeenschappelijke achtergrond. Vele van de homoseksuele broeders (Lebuinus, Servatius, Monulphus, Leonardus, pater seksepietje Landric, Valentinus, Jacobus, Mansuetis, Crispinus, om maar een bruine greep te doen uit dit Franciscanen jongenspensionaat, toonden hun passie en genegenheid in positieve dan wel negatieve zin.  Lebuinus bijvoorbeeld was een zeer aardige broeder, een lieve man, althans tegen mij, maar Lebuinus was een ras pedo en goed bevriend met Dino, twee Hollandse broeders. Méér broeders hadden pedo voorkeuren, dat moet de commissies meldpunt nu inmiddels ook wel zijn opgevallen, het oude pedo catholic boys netwerk dat zich afspeelde in gesloten instellingen…ze hadden er niet voor niks muren omheen gebouwd.

foto ANP maar ik sta er zelf ook opGeachte Heer Smeets,

Hierbij zend ik U een verklaring, betreffende mijn ervaringen op het internaat Bleijerheide. Ik verbleef daar in de periode 1945 tot en met 1948, en behaalde op 23 Julie 1948 het Mulo diploma. Het hoofd van de Mulo was Broeder Mansuetes. In de jaren 1947 en 1948 ( 2e en 3e Mulo ) vond broeder Mansuetes het noodzakelijk om mij te moeten masseren, daar ik zogenaamd erg zenuwachtig was. Hij zou mij door deze massages weer geheel rustig krijgen. Tijdens deze sessies zijn vele ongeoorloofde seksuele handelingen verricht. Als ’s avonds alle leerlingen naar bed waren , moest ik naar zijn kantoor komen, dat bevond zich aan het eind van de gang tegenover de klaslokalen.

Mijn privileges waren:

1)     Ik mocht zijn post naar het postkantoor in het dorp brengen.

2)    Ik voerde het beheer over de leerboeken van alle 3 de klassen.

Ik werd daarvoor 2 dagen voor het nieuwe seizoen begon, door broeder Mansuetes persoonlijk thuis opgehaald met chauffeur. Ik moest dan in 2 dagen alle leerboeken sorteren voor het nieuwe leerjaar

(MCU) Grooming een betrekkelijke nieuwe vorm van misdaad. Iedere tijd had zo zijn ‘grooming’. Op jongenspensionaat Bleijerheide groomden de broeders dag en nacht onder zweterige dikke bruinen pijen. In de kloosterlijke staat moesten de jongemannen haren, nek, oren, voeten en handen gecontroleerd wassen, en werden door broeder Jacobus streng bevoeld, daarna nam hij nog enkelegrooming shut up jongens persoonlijk onder handen. Ook de kastjes werden ‘gegroomd’ blaadjes, foto’s of andere ontuchtige tekeningen werden als bewijs voorgelegd, lijfelijk straffen volgden. Een andere broeder ‘groomde’ op het schoolplein en keek jongens langdurig aan! Zij noemden hem ‘de spion’. Jongens werden betrapt bij seksuele handelingen en dan wist zo’n broeder het door te spelen aan een geallieerde, andere broeder die dan weer maatregelen trof tegen het zwakste jongetje. Het sterkere jongemannetje (met betere ouders) kreeg een liefdevolle voorkeursbehandeling, grooming met soms tot gevolg een seksuele handeling of men ontsnapte aan de klooster grooming. Sekslessen kregen de jongens volop, pater Landric zong de jongelingen naar hogere, opgewonden extase voorlichting, hoe mooier kun je ingewijd worden. Sommige broeders waren immers zelf ook misbruikt ofwel thuis of op internaat. Een leerling met een leerstoornis kreeg les van Mansuetis. Hij werd later broeder op internaat en kon heel mooi piano spelen.

De heer B, deed op 19 mei 1955 communie en zou daarna 2 jaar op Bleijerheide verblijven (oa als misdienaar). Hij is toen bijna 2 jaar lang misbruikt door pater Crispinus (of Crispines), wat inhield dat hij 3 of 4 keer per week door die pater werd afgetrokken. (Hij is niet verkracht) En hij heeft datzelfde misbruik ook bij vele anderen gezien, met name in de wasruimte (waar de douches waren). Dan moest er zgn. gecontroleerd worden of men zich wel goed had gewassen.

Vlak voor een kerstvakantie werd het dhr. B te veel en luchtte hij zijn hart over het misbruik bij prefect Mansuetis. De vakantie werd onmiddellijk ingetrokken (terwijl men maar 3 x 2 weken per jaar naar huis mocht), de prefect misbruikte hem vervolgens ook (op dezelfde manier als Crispinus) en heeft hem tijdens die vakantie meerdere malen mishandeld en vernederd.

Er was überhaupt sprake van veel fysiek geweld en vernedering op Bleijerheide. Vaak vonden straffen in de refter plaats, tijdens het middageten. Dat is de heer B ook overkomen. De broek moest af en er volgden 10 stokslagen (met een kastiebalplank). Als er geslagen werd, moest het slachtoffer ook wel eens zingen. (Bleijerheide had een eigen lied van 3 coupletten). Dhr. B wist bijv. nog dat hij moest zingen

“mooie tijd daar doorgebrachtfascist priesters

hoe vaak heb ik al gedacht

aan die mooie tijd der jeugd

die mij schonk zovele vreugd”

Er wordt gesuggereerd door Brouwers dat Mansuetis onfrisse dingen heeft gedaan tijdens de Tweede wereldoorlog!!!!! Reden te meer om dit half-Duits half Nederlands, nu Amerikaanse congregatie eens goed, definitief tegen het licht te houden. Schöne grüsse.