Oorverdovend stil in aanpak van kindermisbruik in instellingen en pleeggezinnen.

samson leidschdagbladSamson richt haar pijlen op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat schuift volgens haar veel werk door naar anderen. ”Maar op het ministerie verandert niets. Dat is nog even afstandelijk als altijd. Het heeft alles weggeregeld. En nu zit iedereen op elkaar te wachten.”

Jeugdzorg 

Als voorbeeld noemt Samson de gemeenten, die in 2015 verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg in Nederland.

”Zijn de gemeenten wel klaar om de verantwoordelijkheid over te nemen voor die zware categorie jongeren? Als je dat aan het ministerie vraagt, krijg je een keurige opsomming van wat ze allemaal geregeld hebben. Op papier klopt dat ook wel. Maar ze gaan niet kijken bij de gemeenten zelf, of die wel toegerust zijn voor hun nieuwe taak”, zegt Samson daarover.

Opleiding 

Ook bij de opleiding van nieuwe jeugdwerkers ziet Samson problemen. Zo wordt op mbo-scholen geen les gegeven over normale seksuele ontwikkeling van kinderen. ”Mensen met een mbo-opleiding zijn immers niet verantwoordelijk voor de behandeling van kinderen.”

“Maar daar gaat het niet om. ’s Avonds, als je alleen met een kind staat af te wassen, op een werkplaats waar je kinderen leert timmeren of in een kapsalon waar je meisjes leert kappen: dat zijn de momenten waarop je met een kind tot vertrouwelijke gesprekken kunt komen. Dat moet je dan wel kunnen.”

(reactie MCU) Mevrouw Samson er is niets helender als mensen met je praten, ook kapstertjes met mislukte Hema opleiding. Dit soort dedain is ‘scoren zonder bal’, hoe afstandelijk, en die Gemeente oplossing wordt niks als je er alleen maar deskundigen neerzet want die lullen de vergadertijd vol met hun eigen rapporten en vergezichten. Ondertussen is er de straat, de verwaarlozing en de leegte. Gaat u met deze jongens / meisjes in gesprek? Ja, ‘dit moet je wel kunnen’, zegt u?? Ik zou zeggen ‘ja, dat moet je wel durven’!

PS: Die derde meneer van links zou ons uitnodigen, zo beweerde hij tijdens gesprek Lange Voorhout….durft hij ook niet?