Katholieke stem

manipulerenDe Amerikaanse kardinaal Roger Mahony zal deel uitmaken van het conclaaf dat een nieuwe paus aanstelt. Dat Mahony als leider van het aartsbisdom van Los Angeles niets deed tegen het kindermisbruik door katholieke priesters, lijkt daarbij geen bezwaar. 

Brief kardinaal LA over misbruik

De aartsbisschop van Los Angeles, Jose Gomez, heeft een brief gestuurd aan de parochianen over het seksueel misbruik in zijn bisdom. Hij omschreef het misbruik door priesters van de katholieke kerk als “vreselijk triest en kwaadaardig.”

Het bisdom in Los Angeles is onder vuur komen te liggen nadat documenten openbaar werden waaruit bleek dat de leiding van de kerk het misbruik jarenlang in de doofpot heeft gestopt.

Priesters die zich er schuldig aan maakten werd de hand boven het hoofd gehouden en medewerkers van de kerk werd op het hart gedrukt niet mee te werken met de autoriteiten.

‘Gefaald’

Afgelopen vrijdag zette Gomez zijn voorganger kardinaal Roger Mahony op non-actief. Volgens Gomez had Mahony te weinig gedaan om het misbruik door priesters een halt toe te roepen.

vrouw stem

In zijn brief aan de kerkgangers schrijft Gomez: “Er is geen excuus voor wat deze kinderen is aangedaan. De priesters die erbij betrokken waren hadden de taak om spirituele leiders te zijn. Ze hebben daarin gefaald.”

(reactie MCU) In de RKK is stemrecht een mannenzaak, het seksuele misbruik een zaak die de mannen zelf zouden oplossen, zolang deze macht hun wordt toebedeeld, maken deze mannen er in ieder geval stevig gebruik van. Hallo vrouwen!!!!! Echter, kindermisbruik / geweld gaat ons allen aan.

One thought to “Katholieke stem”

  1. Wie weet hoeveel er van dat zelfde soort bij zijn. En toch aan het stemmen mee doen het kan dan zo zijn dat het kindermisbruik niet meer strafbaar is voor het personeel in de kerk.

Reacties zijn gesloten.