Het onverwerkte trauma 3, angst, bewustwording en hoe nu verder.

In deel 1 is de definitie van een traumatische ervaring (zie het artikel van 4 december j.l. op dit blog) vermeld. 

Angst iets verder uitgediept geeft onderstaande omschrijving;

Angst is een fysiologische toestand die gekenmerkt is door lichamelijke, cognitieve, emotionele en gedragscomponenten. Angst kent verschillende gradaties. Voorbeelden van mildere vormen zijn: ‘je niet op je gemak voelen’, onrust en bezorgdheid. Voorbeelden van meer extreme vormen zijn paniek, de paniekstoornis en de gegeneraliseerde angststoornis. (Bron:internet)

 

 

 

 

 

Angst is primair een natuurlijke waarschuwing aan levende organisme voor dreigend gevaar, en geeft de reactie VLUCHTEN of VECHTEN. 

Oke duidelijk, maar wat gebeurd er met je als je angst hebt en niet kan vluchten en niet kan vechten en je zit maatschappelijk vast in een systeem en mechanisme die het gebruik van angst voorstaat om “ de kudde” maar bij elkaar te houden?

 De oplossing is niet zo moeilijk; 

 1. Je gaat mee met de opvattingen en de veroorzaker van de angst door gewenst gedrag te gaan vertonen, je past je aan, de repressie en de dreiging van degene die deze dreiging uitzend treffen je niet langer, misschien ga je dit mechanisme zelf later overnemen als acceptabel en verantwoord, je bent dan geïnfecteerd “ in negatieve zin” – de gedachte is SCHULD BOETE DOEN, DE MENS IS SLECHT EN ZONDIG ETC, kortom een negatieve spiraal waar je NOOIT MEER UITKOMT sterker nog je gaat zelf meedoen zo niet dan geeft dat veel stress en misschien wel een……..misdaad tegen…..(het mocht niet,het mocht niet……maar ik heb het toch gedaan!!!!) 
 2. Je blijf je verzetten tegen de deze onmenselijke dreiging en laat je alles welgevallen echter de FURIE van deze negatieve levenshouding komt over je heen, agressie geweld seksueel misbruik zijn allemaal werktuigen om je in het gareel te krijgen want HET MOET HET MOET o-wee DE TOORN VAN……….Daalt op ons neer, maar ….dit is onnatuurlijk, dit is onmenselijk dit is …..BAM een klap en nog een en nog een en nog een!!!! STRESS en ja daar gaan we – het ontwikkelen van (complexe)-trauma’ s. 

Breken het individu niet links om dan wel rechtsom alles ter meerdere eer en glorie van ons fundamentalistische geloof (in wat voor vorm dan ook), maar wat heeft deze negatieve levenshouding voor effecten op de individuele mens?

Het rapport van de gezondheidsraad dd. 28 juni 2011 is daar duidelijk in paragraaf 3.2 blz 39 Neurofysiologie is expliciet, ook de paragrafen 3.6, 3.7 en 3.8 uit dit rapport zijn verhelderend gewoon lezen dus.

En nu als laatste;

Het gedrag van medemensen met een gestoorde traumaverwerking wordt vaak door de omgeving niet begrepen, het zegt echter niets over deze mensen het zegt alles hoe HUN OMGEVING hiermee omgaat (en dat is meestal erg triest….!)

Een tastbaar voorbeeld voor die gene die het nog niet kunnen/willen begrijpen of ZIEN!

STELLING; 

U loopt door de stad en ziet een medemens zonder benen in een rolstoel ploeterend voor een hoge drempel die zijn weg naar zijn beoogde doel belemmerd. 

Vraag: 

WAT IS UW REACTIE? 

 1. Stel je niet aan….. ga staan en ga over die drempel……idioot!
 2. Ik loop snel door want hier heb ik niks mee…..eng hoor een medemens zonder benen!
 3. Wacht effe ik snap het….. ik pak effe die plank die daar ligt en leg die over de drempel heen dan kan mijn medemens zijn weg vervolgen (echter zonder “ te pamperen”)  we doen dat gewoon…………toch?

 

 

 

 

 

 

 

In de praktijk ervaren mensen met een gestoorde traumaverwerking in 95% van de gevallen reactie 1 of 2 van medemensen, de aangedane beschadigingen uit het verleden zijn bij hen niet zichtbaar. 

Denk hier nu eens over na MEDEMENSEN………succes met de bewustwording over de complexe PTSS.! En wat een “ denklijn” bij u kan veroorzaken…………succes en prettige feestdagen voor u allen. 

Zie onderstaand de link naar het rapport van de gezondheidsraad dd. 28 juni 2011, Chapeau Commissie. 

http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201111kindermishandeling.pdf

En nu verder, op naar de toekomst! 

Mea Culpa United Media, 

Willem Bosch (echtgenoot van Anita) 

LEES LEER EN HANDEL, de weg naar verzoening……… NIETS IS ONMOGELIJK VOOR HEN DIE WILLEN……..NIETS.

 

2 gedachten over “Het onverwerkte trauma 3, angst, bewustwording en hoe nu verder.”

 1. Uitleg: ’t is ten slotte best mogelijk dat ploeterend medemens zonder benen in een rolstoel zijn paard, net nieuw dankzij het PGB, aan het trainen is hem/haar met rolstoel en al over plankloze drempels te trekken. Zo dik gezaaid zijn planken bij drempels nou ook weer niet….

  Zo blijkt menig blind ploeterend medemens zonder rolstoel of plank vanaf de overkant van de straat naar zijn/haar paard te hebben kunnen fluiten omdat die de benen nam dankzij overijverige padvinders.

 2. reactie 4 je vraagt aan medemens zonder benen in een rolstoel ploeterend: bent u wellicht doof stom? –>
  –> in geval van erkenning gebruik je je handen
  –> in geval van ontkenning of verbaasde blik ga je op je handen zitten, gevolgd door de vraag “kan ik je misschien effe helpen? ” en luistert naar het antwoord.

Reacties zijn gesloten.