Het Sloper Journaal (21) weer gewoon

zwijgcultuur

GEWOON….gewoon ja hoor gewoon…zwijgen en jubelen.

Nog even terug naar artikel de Limburger in de zaterdagkrant 15 Augustus ‘meeste huurders vertrekken gewoon’.

Volgens ons, actiecomité Blauwe Sloper, heeft Servatius op valse gronden bij de Gemeente een vergunning binnen gesleept. Er staat duidelijk in de 2014 beschikking dat die voor 5 jaar is afgegeven. De gemeente heeft zitten slapen bij het afgeven van de vergunning over 2020. Die hadden ze nooit mogen afgeven! Als…het al gebeurt is! What If?

Dus wat gebeurt nadat de bouwplannen steeds keer op keer werden uitgesteld en deze vergunning in een la lag te dagdromen, spelen Servatius en de Gemeente onder een stil hoedje, nu samen met de Limburger, ten koste van de bewoners een heus indoctrinatie spelletje. Dus drukken ze met veel propaganda deze sloop erdoor, door de bewoners er uit te pushen. Pijnlijk om mensen te zien vertrekken die er net zaten. Het gevolg van het woningbeleid van de afgelopen twintig jaar met gevolg een leegstandswet en autoritaire anti-kraak mannetjes.

poppenkast media

De vrije, onafhankelijke pers zou eens achter de schermen moeten duiken en niet steeds gewillig achter gemeentelijke memo’s moeten aanhollen wanneer met klem vragen worden gesteld zoals bij deze verlenging, die nogmaals slechts voor vijf jaar was afgegeven en eindigt in 2019.

Bestemmingsplannen zijn heel licht en inwisselbaar op de gemeente maar hoe kan het dan dat Servatius zo overtuigd is van deze keurige verlenging??.
In de Limburger verklaart Servatius dat ze ‘keurig hebben verlengd‘, bij dat keurig denk je al snel aan ‘sjiek en sjoen’  aan uiterlijke schijn….aan een dealtje om de sloop er door te kunnen drukken.
De laatste zin in de Limburger / artikel is veelzeggend:

‘de tijdelijke huurperiode had zelfs nog een keer met een jaar verlengd kunnen worden. De sloop is al begonnen!!!??

Snel doorlullen, de media heeft ook maar een paar minuten tijd in een bolderende samenleving. Ze hebben meer een hekel aan ondergetekende dan aan de sloop-mentaliteit van de overheid, een individu is nooit welkom in de collectieve draaimolen. 

Slopers actief in Maastricht

Nu de bouw start, ik herhaal ‘nu de bouw start’….pushen en doorduwen, blijft Servatius regisseur Thuis eenzijdig indoctrineren. Bert Smeets is voor commentaar onbereikbaar (de lafaard) dus duwt de Limburger, je aan de kant onder het mom van onbereikbaarheid…ik had GEWOON mijn telefoon aan staan hoor maar het is GEWOON oude Limburgse (katholieke) censuur en een leugen.

Ze verslikken zich in de keuzeaxioma’s op de burelen van gemeente Maastricht en woningcorporatie Servatius.

De vergunning was maar voor vijf jaar, eenmalig en de verlenging is dubieus en niet aangetoond maar dat eisen we, net als de PvdA, als onze advocaat J. Gelissen (Dreessen-Gelissen advocaten Sittard)…gewoon boter bij de vis en hoort, lees wie de waarheid spreekt….beste Limburgers.

PS Keurig om uit de krant te vernemen hoe Servatius de vergunning verdedigt, die verlopen is want de sloop is al begonnen (hoe verzin je het)? Keurig!

Dan zijn op 7 Juli vragen gesteld door de PVM.

Servatius speelt een vertragingsspelletje om de huuropzeggingen illegaal door te drukken, dit met bewust medewerking van RTV Maastricht, dagblad de Limburger.

Maastricht, 7 juli 2020
Betreft: Art. 47 vragen PVM m.b.t. aanvraag uitstel sloop woningen Blauwdorp. Geacht college,

De Blauwe Sloper vraagt Servatius met klem de sloop van ruim honderd woningen in Blauwdorp- Mariaberg uit te stellen. Volgens de woningcorporatie is dat niet mogelijk. Ondanks het feit dat deze bewoners een tijdelijk huurcontract hebben en dus op de hoogte waren dat desbetreffende woningen gesloopt zouden worden in kader van de aanleg van ‘de Blauwe Loper’, maakt de fractie van Partij Veilig Maastricht zich zorgen over het welzijn en volksgezondheid van deze bewoners, nu het tot heden nog onduidelijk is of we in het najaar te maken krijgen met een eventuele tweede uitbraak van COVID-19. Daarnaast staat het woningaanbod onder immense druk.

Partij Veilig Maastricht heeft hierover de volgende vragen.

  1. Bent u op de hoogte van deze problematiek en zo ja, wat is hierin uw rol?

  2. Bent u met ons eens, ondanks dat het om tijdelijke huur gaat en deze bewoners op de

    hoogte waren van de sloopplannen, dat het in deze zeer onzekere tijd en mogelijke tweede corona uitbraak niet humaan is om deze mensen ‘op straatte zetten rekening houdend met alle consequenties voor deze mensen?

  3. Bent u in de gelegenheid om met de wooncoöperatie Servatius in overleg te treden en naar een oplossing te zoeken? Zo ja, wat zou een mogelijke interventie kunnen zijn?

In afwachting van uw antwoord, namens Partij Veilig Maastricht

Bert Garnier raadslid.