Het Sloper Journaal (3)

Slopers zeer actief in Maastricht

Onlangs kreeg ik spontaan bezoek van Amsterdammer Michel Thuis (Servatius) want hij was in de buurt maar hij is welkom hoor we zijn geen terroristische organisatie, dus zouden we eer-gisteren een brief krijgen, die nog steeds niet binnen is. Michel Thuis wil zo weinig mogelijk zwart op wit…dus hij beloofde het maar nee, geen brief. 

Ik heb Michel Thuis duidelijk kunnen maken dat het tijdelijk contract schril afsteekt tegen het woningtekort van 315.000 woningen. Er wordt links en rechts stevig gebouwd maar betaalbare woningen zitten er zo wie zo niet bij. Wij creëren een maatschappij met enorme lastendruk terwijl de economie door Corona al veel klappen krijgt, en nu al stevig krimpt, zijn er hier drie buurten / locaties die alleen op hetzelfde ongelukkige tijdstip / periode gesloopt en geherhuisvest moeten worden. Terwijl zij weten van  het gigantische woontekort want dit hebben zij gecreëerd en wordt ons verweten dat wij wisten dat we een tijdelijk contract tekenden…ja de schuld (culpa) op ons schuiven is makkelijk, en getuigd van geveinsde onschuld.  Een mooie combinatie van Maastrichtse uitverkoop en Amsterdamse florijnen / dukaten jacht.

Duik Duck

‘Servatius is niet in staat om de bewoners voor de geplande sloop elders in de stad te huisvesten, hoe graag ze dat uit sociaal oogpunt ook zouden willen’, schrijft Michel Thuis Servatius. ‘Ten eerste omdat wij op zo’n korte termijn onvoldoende andere woningen vrij krijgen (!!!?). Ten tweede omdat Servatius op dit moment op drie locaties in Maastricht West bewoners uit sloopwoningen aan het herhuisvesten is (zeer efficiënt). Deze bewoners beschikken over een vast huurcontract en hebben daarom voorrang (verdeel en heers). Ten derde hebben de tijdelijke bewoners een contract getekend dat zeer nadrukkelijk herhuisvesting uitsluit.’…en oh ja Corona sluiten wij ook uit.

Michel Thuis en zijne heiligheid de heer Servatius weten van het probleem, en geven het eufemistisch toe: ‘omdat wij op zo’n korte termijn onvoldoende andere woningen vrij krijgen’,(vind je het gek als je de feiten zou behoren te weten) en dan toch op drie locaties, Maastrichterveld, Mariaberg en Blauwdorp de sloper op ze afsturen. Hoe kun je van sociaal spreken als je het probleem zelf gecreëerd heb en niet kunt oplossen door een roekeloze, slechte planning en weer Calatrava artes liberales kunstgrepen uitvoert in Maastricht. Het is een stad met veel theater maar dit kunstje kan alleen in het zuiden wanneer de media volledig meewerken aan dit menselijk drama en deze sloop. Calatrava knowledge.