Het Sloper Journaal (2)

Alles moet nu snel, nog sneller om de nieuwe tijd bij te kunnen benen. Thuis blijven blijkt de snelste manier om vooruit te komen want de Belgische radio melde na alle grote paniek vanochtend het verplicht stellen van mondkapjes in winkels, theaters, koningshuizen noemt u ze maar op. U begrijpt het, het virus is nog lang niet onder controle en zal zich ook niet in quarantaine regels laten ronselen.

Het kabinet moet na de corona-crisis kiezen voor herstelmaatregelen die de economie en werkgelegenheid bevorderen, en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzame economie op de langere termijn. Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in Groen uit de crisis. Vandaag wordt het advies aangeboden aan vier ministeries. Toverwoord ‘groen???

De raad stelt verschillende maatregelen voor om het herstel van de Nederlandse economie te ondersteunen. Zo zouden bestaande woningen versneld moeten worden geïsoleerd. De subsidieregeling voor het isoleren van woningen moet volgens het orgaan daarom worden verruimd. Ook moeten er snel meer nieuwbouwwoningen komen. Een mogelijkheid om dat te stimuleren is het verlagen van de verhuurdersheffing.

Ook moet het kabinet inzetten op het verduurzamen van landelijk gebied en het bevorderen van CO2-vrije mobiliteit op het land, in de lucht en op het water. Concreet betekent dit onder meer het stimuleren van elektrisch rijden, maar dan moeten er wel genoeg oplaadpunten zijn. “Het versneld aanleggen van een landelijk dekkende laadinfrastructuur kan hierbij helpen en het zorgt op korte termijn voor extra werkgelegenheid”, schrijft de raad.

Geen nieuwe wegen

Het adviesorgaan roept het kabinet op pas op de plaats te maken met de aanleg van nieuwe wegen, “nu er kansen lijken te zijn voor een andere manier van werken en verplaatsen”. Daarbij doelt de raad onder meer op het thuiswerken dat door de coronacrisis bij veel bedrijven en organisaties normaal is geworden.

“Of dit blijvende veranderingen zijn is nog onzeker, maar de raad vindt dat het kabinet met het herstelbeleid moet inspelen op veranderingen als daarmee een extra impuls kan worden gegeven aan de overgang naar een meer duurzame economie”, schrijft de raad. Die pleit er verder voor het beheer en onderhoud van bestaande infrastructuur juist te versnellen. Tempo, tempo want u weet toch van het woningtekort.

Gisteren kreeg ik spontaan bezoek van Amsterdammer Michel Thuis (Servatius) want hij was in de buurt maar hij is welkom hoor we zijn geen terroristische organisatie, dus zouden we vandaag een brief krijgen, die nog steeds niet binnen is.

Ik heb Michel Thuis duidelijk kunnen maken dat het tijdelijk contract (2016) schril afsteekt tegen het woningtekort sinds 2002 van 315.000 woningen. Er wordt links en rechts stevig gebouwd maar betaalbare woningen zitten er niet bij. Wij creëren een maatschappij met enorme lasten druk terwijl de economie door Corona zal, en al stevig aan het krimpen is. U wist van dit gigantische woon probleem en het wordt ons verweten dat wij wisten toen we een tijdelijk contract tekenden…ja de schuld (culpa) op ons schuiven is makkelijk, en getuigd van geveinsde onschuld.  Een mooie combinatie van Maastrichtse uitverkoop en Amsterdamse florijnen.