Het Sloper Journaal (8)

slopen die sleutel

De verdriedubbeling van de Nederlands huizenprijzen over de afgelopen 25 jaar is vooral te verklaren door de toegenomen financieringsruimte van kopers. Dat schrijft De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag. Het toenemende woningtekort heeft volgens de centrale bank maar een beperkt effect op de stijgende huizenprijzen.

De centrale bank schrijft dat de stijging van de huizenprijzen de afgelopen kwart eeuw gelijk is opgegaan met de maximale leenruimte van kopers. Het te besteden bedrag nam in die tijd toe, doordat inkomens stegen en hypotheekrentes daalden. Huishoudens konden hierdoor hogere hypotheken afsluiten met dezelfde maandlasten.

DNB ziet dat de prijsstijgingen van koopwoningen de afgelopen jaren samenvallen met een toenemend fysiek tekort aan woningen, maar ziet dat er historisch gezien geen sterke samenhang is tussen stijgende woningprijzen en een toenemend woningtekort.

Uit schattingen blijkt dat wanneer het huidige woningtekort met 1 procentpunt wordt teruggedrongen (80.000 extra woningen boven op de groei van het aantal huishoudens), de woningprijzen met 1 tot 2 procent zouden dalen.

DNB benadrukt dat het inlopen van het tekort niet eenvoudig is, omdat er niet zomaar bijgebouwd kan worden. Hierdoor leent bijbouwen zich niet als effectieve manier om de huizenprijzen te beïnvloeden.

(De Blauwe sloper): Dit is de totale visie gezien vanuit de KOPERS. Dank DNB voor deze ruime visie op ons woningcrisis beleid. Bestaan lage inkomens niet meer? Worden er geen gaten geslagen in het afbraak, opbouw beleid van bijvoorbeeld de gemeente Maastricht en woningcorporatie Servatius waar plukjes bewoners worden gesommeerd hun spullen te pakken in naam van de vooruitgang? Doen buurten of de sfeer in die buurten er niet meer toe? Lage huurprijzen worden die nog ergens gehanteerd? Nu zijn er door Corona tal van studenten uit hun huizen / appartementen vertrokken en studeren thuis. De huren zijn gigantisch maar huiseigenaren, eigenlijk niemand in het kapitaal bastion, doet een stap terug. Sterker nog ze verhogen willekeurig de huurprijzen met honderden euro’s. De honger naar macht en geld is niet te stuiten, zelfs Corona verandert uiteindelijk de maatschappelijke verhoudingen niet en dus ook de prijzen niet. De realiteit is zeker voor de goed gevulde kopers van de DNB, geen reden tot bezinning of paniek. Integendeel laat maar leeg staan. Jaag de armen de stad uit!

De Tweede golf is nu officieel in België, ze weten nog niet precies waar…??? maar hij is er…oh ja hij is ook niet echt weg geweest hoor.