Het Sloper Journaal (9)

Plank voor de kop en niet voor de huizen, dan zit u goed bij Servatius.

Het argument van Servatius (Michel Thuis) in gesprek met ondergetekende dat ze de woningen  hadden kunnen dicht timmeren (met planken) is dikke kul ofwel onzin. Nu hebben ze over de ruggen van de tijdelijke bewoners de tekorten van Servatius weggewerkt. Ook het feit dat ze de sloop zo lang mogelijk hebben uitgesteld wijst in die richting. Bovendien was/is het bestemmingsplan pas in januari aangepast omdat het oude niet goed was!  Daarin hebben de sloopwoningen een plaats gekregen. Ze hadden ook meteen als eerste de oude woningen kunnen slopen in het Blauwe Loper plan, daarvoor nieuwbouw zetten en geen misbruik maken van de Leegstandswet, die bovendien corporaties ten opzichte van particuliere verhuurders bevoordeeld. Een particuliere verhuurder mag in het kader van de Leegstandswet maar 5 jaar verhuren, een woningcorporatie 7. Ook dat hebben ze misbruikt door de sloop tot het laatst te bewaren en zo de tijdelijke bewoners uit te spelen tegen een deels gerenoveerde wijk. De oude bewoners zijn 7 jaar geleden al uit de sloophuizen her-geplaatst.  Het is asociaal en bovenal onchristelijk (Servatius??) om oudere dames, die er nog wonen, ruim boven de zeventig jaar willens en wetens uit hun woning worden gezet. Ook leven er mensen die onlangs een hartstilstand hebben meegemaakt of studenten die hun master hebben gehaald en nergens meer kunnen solliciteren, terwijl Servatius sociale woningbouw aanbied. Een etiket, een imago voor de bühne.

Een stad voor de rijken

Zou de Woonbond nog kunnen meedenken want veel solidariteit ontbreekt juist in de achterstands-buurten, die allemaal nog zullen volgen in de toekomst (Mariaberg / Malpertuis, Caberg). Plank voor de kop?Woningnood…crisis?? Nooit van gehoord. Onder het genot van het domino sloop beleid, uw gemeente waar het ‘sjiek en sjoen’ klatergoud tegen de maas kaders slaat, staat een herhuisvesting met kille handjes te wachten om deze economische weinig interessante groep te decimeren. Maastricht een heerlijke stad om te wonen als je geld hebt.

Politiek partijen, die niets van zich laten horen (behalve PVM partij veiligheid Maastricht) een corporatie die eenzijdig, van boven af dit sloop monster niet in bedwang kan houden nu een tweede golf Covid voor de deur staat! De sloper en het virus….

Tot zover, immer strijdvaardig.

Blauwe Sloper committee

Bert Smeets