Hocus, Pocus en Pilatus

Glenn G. uit Diest zette enkele jaren geleden een punt achter zijn activiteiten als redacteur om in te treden in de norbertijnenabdij van Averbode, deelgemeente van Scherpenheuvel-Zichem. Tijdens zijn opleiding als priester legde hij in 2016 en 2017 een immense collectie kinderporno aan.

De verdachte gebruikte drie nicknames. Hocus, Pocus en Pilatus, wie niet weg is wordt gezien.

Op 7 augustus 2017 (ruim drie jaar geleden) vond een huiszoeking plaats waarbij zijn computer in beslag werd genomen. Daarop werden afbeeldingen en video’s aangetroffen met zeer expliciete kinderporno, met kinderen van 1 tot 3 jaar. De analyse van de computer wees uit dat de beklaagde heel actief op zoek ging naar kinderporno.

Voorwaardelijk

Op de zitting stelde G. dat de feiten al een zeer grote impact op zijn leven hebben gehad omdat zijn opleiding in de abdij door de paters werd beëindigd. Zijn voornemen om als geestelijke zijn leven aan de kerk te wijden werd erdoor gefnuikt. Glenn G. werd veroordeeld tot tien maanden cel. De straf is voorwaardelijk, onder vijf voorwaarden. Ook kreeg hij een boete van 1.600 euro, (welke voorwaarden??)

Bleijerheide doopbelofte, ik ben jongetje links, eerste rij.

Is dit alles…wat er is…ongelofelijk deze Glenn G, die met veel zelfbeklag zich huilend een weg baant door ons rechtssysteem. Over dit thema heb ik ook met kardinaal Eijk gesproken en over het feit dat vooral homoseksuelen een grotere neiging hebben tot seksuele geweld tegen kinderen. Het Shapiro rapport (zie link onder) over zedendelinquenten in de USA, toont aan dat een ruime meerderheid van vergrijp voorkomt onder homoseksuele mannen. Het is ‘not done’ om dit te benoemen maar het zijn de feiten. Het arme broeder Franciscanen internaat te Bleijerheide kende 18 broeders, van de 24, die in het Deetman rapport beschuldigd werden van seksueel geweld. Ik zat als tienjarig jongetje midden in deze ellende en als klokkenluider werd ik vervolgens genegeerd en later wederom geëxcommuniceerd. Vrije pers? u zegt het, zij draaien.

Nogmaals ik ben voor homorechten, gelijkheid ten opzichte van ieder mens maar iedereen dient zich aan de wet te houden en geen toevlucht te zoeken in kloosters, abdijen, parochies dan wel te schuilen in dark web spelonken.

https://www.ad.nl/buitenland/priesters-pennsylvania-misbruikten-duizenden-kinderen~a5c90f15/