8 gedachten over “Hoe voel je je?”

 1. Dit lezende realiseer ik me mijn afschuw opnieuw – heb daar stom naar het scherm zitten staren toen ik het vond – over een citaat dat de man in zijn bejubelde, maar in bisdom Haarlem als theologisch nog al twijfelachtig ervaren – levenswerk boek gebruikt:

  Heer dit zijn uw handen, beschaam ze vandaag niet

  Al schreef Schafraad die handen dan toe aan een chirurg.
  Dat moet pijn hebben gedaan, en niet alleen bij Bleijerheider mensen.

 2. dank jullie voor de verduidelijking.
  zit nu even een rolling te krijgen van het lachen over een klein misverstandje
  hou je vast!
  Laat ik nu toch denken dat die “Brief voorgelezen ” een bij jullie voorgelezen brief was. 🙂 🙂 :-0
  was al benieuwd wie van jullie in vredesnaam die bloemen in ontvangst had moeten nemen en wat daar vervolgens mee is gebeurd

  sorry voor mijn (getoonde) onnozelheid, maar die lach der onnozelen is ook heel veel waard. moejemaar denken 🙂 😉

 3. @Crispina

  Dat zeggen ze zelf allemaal, dat staat hier gewoon:

  http://www.koepelkerk.net/november%202010-internet.pdf

  Jaargang 51, nr. 11 – november 2010
  Beste mensen,
  Het was nieuw voor me dat ik op 3 oktober na de preek een daverend
  applaus kreeg.
  Ook was het bijzonder, dat ik na een korte toespraak van de secretaris van
  het parochiebestuur op het eind van de mis, een grote bos bloemen kreeg
  aangeboden, die begeleid werd door een staande ovatie. Wat was de
  aanleiding voor deze spontane onverwachte sympathiebetuigingen?
  Een slang mag wel sissen.
  De preek ging over een slang, die bij een monnik komt. ‘Ik wil’ zo sprak de
  slang ‘graag een verlichte slang worden zodat de mensen voor mij niet
  bang zijn’. ‘Nou’, zei de monnik ‘zorg er voor dat de mensen ervaren dat je
  ze geen kwaad doet’.
  Na drie maanden komt de slang weer bij de monnik. Zijn oog is zwaar
  beschadigd en zijn uiterlijk behoorlijk aangetast. ‘Hier ben ik dan’ sprak de
  slang. ‘Dat is het resultaat van verdraagzaamheid.
  – 1 –
  In geval van nood:
  Mobiel Pastoor 06 – 46 588 490
  Tel. Pastorale hulpdienst 043 – 631 43 00
  Kracht
  van de maand november:
  “Zelfvertrouwen is een
  kracht in mij”
  Thema
  van de maand november:
  “Ik wil luisteren naar een
  ander”
  Toen de mensen merkten dat ik ze hun gang liet gaan, begonnen ze te
  trappen en te slaan. Mooi hoor om zo geduldig te accepteren wat mensen
  me aandoen.’ Maar sprak de monnik ‘Ik heb je toch niet gezegd dat je niet
  mocht sissen’ ?
  Hoe ziet mijn ‘sissen’ eruit?
  Hoe moet ik reageren, wanneer krantenberichten pertinente onwaarheden
  verkondigen? Publiceren dat het niet waar is? Dit zal niet werken, want de
  context kan zo zijn, dat mijn woorden met nul worden vermenigvuldigd en
  dus niets uithalen. Mijn ‘sissen’ kan bestaan om te zeggen dat ik mijn ‘oog’
  (kloosterleven) van het verleden wil vertellen. Een prachtige tijd in
  Bleyerheide waar ik geleerd heb vanuit de geest te leven. Dat ik nu de
  moed niet verlies, heb ik te danken aan hetgeen ik in mijn kloostertijd heb
  ontwikkeld. Dit laat ik me niet afpakken. Met mededogen luister ik naar de
  slachtoffers. Zij verdienen aandacht en respect. Van harte hoop ik dat de
  verhalen van vroeger een les voor nu zijn. Kinderen zeg je ouders wat je
  overkomt. En wij volwassenen moeten openstaan voor signalen. Vanuit
  een krachtige geest mag u op mij rekenen.
  Tot zover een vrije aanhaling van de preek.
  De toespraak van de secretaris ziet u elders in dit blad integraal afgedrukt.
  Pastoor J. Schafraad
  In Memoriam
  In de afgelopen periode hebben wij afscheid genomen van:
  † Harie Loontjens
  Geboren 20 januari 1934 / overleden 3 oktober 2010;
  We zijn erg geschrokken van het plotseling overlijden van Harie Loontjes.
  Hij is jarenlang lid van het Koepelkoor dat tijdens de uitvaarten zingt. Op
  donderdag 7 oktober is er voor hem gezongen. Het koor uit Heer waar hij
  lid van was zong de mis van Brückner en ons koor zong mee met het
  Gregoriaans.
  We wensen Nolly en haar kinderen veel sterkte.
  – 2 –
  Brief voorgelezen door de heer V. Thomassen op 3 okt. 2010
  Beste mensen,
  Naar aanleiding van alle negatieve publiciteit inzake de kwestie
  kindermisbruik- waardoor onze pastoor beschadigd wordtheeft
  het Kerkbestuur van de Koepelkerk een onderzoek ingesteld.
  In de aanklacht van de advocaat van “Mea Culpa” staat geen enkele
  aanklacht van sexueel misbruik tegen onze pastoor. Dit in tegenstelling tot
  datgene wat in de media gesuggereerd wordt. !!!
  Wij hebben de advocaat van “Mea Culpa” hierover een brief geschreven .
  Hij bestrijdt niet dat er een scherpe tegenstelling bestaat tussen de feiten
  en datgene wat in de krant gesuggereerd wordt.
  Op grond daarvan constateren wij dat onze pastoor geheel ten onrechte in
  een kwaad daglicht wordt gesteld.
  Daarom vinden wij het belangrijk om voor 100% ons vertrouwen in de
  integriteit van pastoor Schafraad uit te spreken.
  Wij hopen ook u hiervan te overtuigen.
  Met deze bloemen willen we dit vertrouwen tot uitdrukking brengen.
  V. Thomassen
  Secretaris van het Kerkbestuur

 4. Mag ik vragen wat jullie hebben gemerkt van dit door het kerkbestuur koepelkerk ingestelde onderzoek?
  Zijn jullie, zo ja hoe dan, daarin betrokken?

  1. Wat moeten wij daar van merken? Ik kom er nooit, hoor via via verhalen, en ik vind het lachen dit soort onderzoeken. Bosje bloemen en staande ovatie, dat is hilarisch en pijnlijk voor de mensen die mindere ervaringen hebben met deze pastoor. Hij zou dit soort populaire ego-strelingen verre van zich moeten houden. Hij speelt met zijn ‘charisma’ een gevaarlijk spel, het spel der slangen’ met veel bijbelse symboliek, geheel in de trant van de Farizeeërs.
   We zijn dus NIET of op welke wijze dan ook betrokken bij dit gekonkel van bestuurlijke onmacht.

 5. Brief voorgelezen door de heer V. Thomassen op 3 okt. 2010
  Beste mensen,
  Naar aanleiding van alle negatieve publiciteit inzake de kwestie
  kindermisbruik- waardoor onze pastoor beschadigd wordtheeft
  het Kerkbestuur van de Koepelkerk een onderzoek ingesteld.
  In de aanklacht van de advocaat van “Mea Culpa” staat geen enkele
  aanklacht van sexueel misbruik tegen onze pastoor. Dit in tegenstelling tot
  datgene wat in de media gesuggereerd wordt. !!!
  Wij hebben de advocaat van “Mea Culpa” hierover een brief geschreven .
  Hij bestrijdt niet dat er een scherpe tegenstelling bestaat tussen de feiten
  en datgene wat in de krant gesuggereerd wordt.
  Op grond daarvan constateren wij dat onze pastoor geheel ten onrechte in
  een kwaad daglicht wordt gesteld.
  Daarom vinden wij het belangrijk om voor 100% ons vertrouwen in de
  integriteit van pastoor Schafraad uit te spreken.
  Wij hopen ook u hiervan te overtuigen.
  Met deze bloemen willen we dit vertrouwen tot uitdrukking brengen.
  V. Thomassen
  Secretaris van het Kerkbestuur

 6. Je bedoelt dat je het parlementair onderzek naar de aanschaf van ondeugdelijke legerhelmen aan het bestuderen bent?
  citaat: bijzondere commissie-Koersen) (1958-1959). De commissie werd ingesteld naar aanleiding van de Helmenaffaire in 1958. De Dienst Materieel Landmacht had op grote schaal ondeugdelijke helmen aangeschaft. Vanwege deze affaire zag toenmalig staatssecretaris van Oorlog Kranenburg zich gedwongen om af te treden.

  In het kader van de vraaf en hoe nu verder en de opmerkingen van Prof. Wolters een meditatie waard, niewaar? 🙂 🙂

Reacties zijn gesloten.