Contact met wezens van licht (geincarneerd)

Volledigheidshalve wil ik u informeren dat zowel bij het Meldpunt als bij de Klachtencommissie niet bekend was dat de heer Schafraad thans werkzaam is in het Bisdom Roermond. Noch vanuit het Meldpunt noch vanuit de Klachtencommissie is het Bisdom geïnformeerd over de klachten tegen de heer Schafraad.
Op vrijdag 3 februari jl. heeft het Bisdom Roermond mij bericht dat de heer Schafraad geïncardineerd is in het Bisdom-Haarlem Amsterdam en gestationeerd is in het Bisdom Roermond. Tevens heeft het Bisdom Roermond mij geïnformeerd dat heer Schafraad voorlopig op non-actief zal worden gesteld.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
L S
Juridisch secretaris

Graag willen wij duidelijkheid over de non-activiteiten van het op non-actief stellen van pastoor Schafraad. De kerk is gewend haar eigen wetten en regels te hanteren wanneer het een van haar leden betreft. De vervuiler bepaalt, noemen wij dit even voor het gemak. Bij het meldpunt als de klachtencommissie weten ze van niks, en dus beslist men met schone handen de rijen te sluiten, althans. Dhr Bert Creemers / Deetman heeft zitten slapen toen wij op 25 mei 2011 bekend maakten dat pastoor Schafraad beschuldigd werd van ernstige zaken, blijkbaar houden zij zich niet aan de eigen procedures om klachten over levende plegers aan te geven bij het OM en de bisschoppen. Deze zelf geborduurde regels krijgt nu een bijzonder begrip aan de laars gelapt, namelijk: ‘geïncardineerd‘ dat uit de porseleinen canonieke toverkast lijkt te zijn gevallen, is wonderbaarlijk. Het moet overigens zijn: geïncarneerd, en het betekent ‘het in het vlees gaan‘…zo kan ook een astraal lichaam incarneren in het stoffelijk lichaam van een dier of verdere licht schimmen in de annalen van meldpunt en klachtencommissie verdwijnen, zoals nu blijkt. De heren incarneren!!! Van Haarlem naar Roermond, vroegtijdig opgestegen, hoe mooi en hoe godsvruchtige types hun geloof in de priestermens blijven steunen. Bravo, maar de pastoor kan dan wel populair zijn en met in zijn handjes lichtgevend zaad in de lucht strooien maar wij begrijpen maar niet dat maanden geleden al bij meldpunt RKK deze klachten zijn ingediend, en dit lichtwezen kon ontsnappen aan de aandacht van nodige betrokkenen. Ergens in Haarlem of Roermond ontstaan zwarte gaten en rookontwikkelingen rond het non-actief stellen van deze pastoor, het is om het even welk godslicht hier is geïncarneerd in een en dezelfde persoon, ik zou zeggen een wonder!!! Stuur die Engelen jongens van Bleijerheide van het kastje in Haarlem naar de muur in Roermond, deze pastoor heeft altijd al verschillende levens en transformaties gekend… misschien terug incarneren naar Dino, de piano broeder met de mooie blauwe ogen!

Het in het vlees gaan, oude religieuze visioenen leven weer op, hoe heerlijk, het in het vlees gaan, dat is nou precies wat die Engelen jongens van Bleijerheide zo typeert nu steeds blijkt dat zij naar de kant geduwd, of geboycot door sommige media, verzwegen door bisdommen, net zoals vroeger door de broeders….in het vlees gaan. Jammer dat het internaat niet helemaal is afgebroken anders zouden lichtwezens van een andere planeet nog kunnen beweren dat het internaat nooit bestaan heeft. Bleijerheide ligt sommige kerkbestuurders zwaar op de vleselijke maag. Het licht wat bisdom Roermond eenmaal in de vierjaar in hosanna door de straten van Maastricht drijft en hobbelt, stellen wij voor de volgende lichtstoet stil te laten staan op al die plekken waar misbruik / mishandeling / moord heeft plaats gevonden. Bijvoorbeeld de ‘Nieuwenhof’ of bij de experimenten met shock therapieën van bedplassers in de Abstraat. Gewoon even bij blijven stilstaan en het licht laten schijnen. Ja, en de boys van Bleijerheide, de Engelen jongens, dat is toch fijn dat er zo weinig licht op hun schijnt, maar hoe lang nog?

2 gedachten over “Contact met wezens van licht (geincarneerd)”

  1. 1-MCU is in het bezit van door Deetman ondertekende/bevestigde notulen van mei 2011, waarin Schafraad tegenover dhr. Bert Creemers en 2 archivarissen door ons beschuldigd wordt van feitelijk seksueel misbruik, dat hij nog leeft en dat hij als pastoor in functie is in de Koepelkerk te Maastricht.

    2-Persoonlijk heb ik mr.G.A.M. Stevens (voorzitter Klachtencommissie) op 11 jan, 2012 volledig ingelicht over Jan Schafraad met dezelfde info.

    3-Op 18 jan. 2012 heeft Bert Smeets tijdens de openbare hoorzitting mr. Stevens persoonlijk eveneens hierover aangesproken, met wederom dezelfde info.

Reacties zijn gesloten.