Hoor en wederhoor

Niki van der Naald (de Limburger) is een journaliste met een duidelijke voorkeur. Ook laat zij eenzijdig en altijd de partij die het meest op deze voorkeurs behandeling kan rekenen, uitgebreid  aan het woord. En ook mogen zij het laatste en het hoogste woord voeren, volgens oude, Limburgse tradities wanneer het de katholieke kerk betreft. Ik heb het ondermeer over het LD interview van 10 juli, yesterday!

Wij willen de Limburger erop wijzen dat het de zoveelste keer is dat wij volkomen genegeerd worden in een zaak waar wij al twee jaar de kar trekken, klokkenluiders zijn, en nooit inhoudelijk aan het woord zijn gekomen behalve wat halve argumenten, trieste verhalen die we mochten ventileren.

Niki van der Naald deelde mij telefonisch mee dat broeder seksepietje, een pater was. Is het moeilijk voor een krant om ‘pater’ te schrijven daar wij dan wel weten over wie het gaat. Is de Limburger hier niet bezig de daderorganisatie RKK te beschermen of in de luwte te houden die recent beschuldigd is van 10.000 tot 20.000 slachtoffers van kindermisbruik? Kan zo’n regionale krant ons uitleggen waarom iedere pedofiel die over de scheef gaat aan de schandpaal wordt genageld en RKK beklaagden alle ruimte krijgt, begrip kweekt, en uitgebreid kan komen uitleggen hoe zij zaken voorstellen?

Kan de Limburgse media het aan dat wij ons verhaal binnen niet al te lange tijd voor andere (nationale) media te berde brengen, daar Mea Culpa in 2010 als eerste slachtofferorganisatie seksueel misbruikten zeer actief aan de weg timmerden, in 2011 door deze krant de rug werd toegekeerd, waar Niki mij telefonisch meedeelde dat ik mij als woordvoerder opwierp??? Bepaalt de Limburger onze rolverdeling binnen MCU?

Wil de Limburger zich voortaan niet als woordvoerder van de Rooms katholieke kerk profileren, en hoor en wederhoor toepassen…we leven in een transparante democratie, persvrijheid is niet alleen voor het woord des Heren, vrouwen als Niki zouden dit moeten weten.