Jos B. niet (alleen) schuldig

Jos B. niet (alleen) schuldig 

Een nieuw recht wordt toegevoegd aan het Jos B. dossier, het recht van de ongeziene feiten. In Limburgs meest gestuurde proces sinds de broeders van Bleijerheide zich moesten verantwoorden voor malversaties op internaat te Bleijerheide. De zaak ‘Nicky’ kent een vergaande tunnelvisie /  dwang van het OM.

‘De feiten’ worden nog eens dubbel gecheckt en verduidelijkt in een boek De fietser op de hei  maar wordt tegengehouden door de advocaat van Jos B., Gerald Roethof.

Rechtspsychologen Peter van Koppen en Robert Horselenberg analyseerden in het boek het strafdossier en wilden hun bevindingen publiceren, maar Roethof wil namens B. het boek in de huidige vorm tegenhouden. Publicatie is uitgesteld totdat de rechter er een oordeel over heeft geveld???

Het OM leunt lekker achterover maar houdt zijn vizier moedwillig op één dader gericht,  Jos B. is de dader het wordt vooral door het OM, met extra veel media ondersteuning in de markt gezet…Jos B. is de dader! De analyses beginnen vanaf het moment dat het jongetje gevonden is, vandaar gaat men uit. Alleen nog een kleine onnauwkeurigheid wegwerken en dat is de ‘fietser in de hei’ te spotten met een half-bloot jongetje, en daarna geen of nauwelijks sporen van verkrachting, of een gewelddadige doodsoorzaak uitblijft, verstikking wordt wel erkend door het NFI.

Alleen al het dragen van een dood jongetje is gezien worden een gevaar voor ontdekking groot, let wel na acht uur vermissing is Nicky nog in leven, een jongetje dat je moet meeslepen, na eerst mee te hebben gelokt, in toom moet houden, hoe doe je dat?

Een jongetje van elf jaar meezeulen is een curieus karwei, onmogelijk om dit alleen te doen. Wie zegt dat Nicky op het kamp bleef? Ik niet, ik ken de omgeving goed, als kind ging ik vaker met mijn neefjes naar de rode beek, Brunssumerhei. Verbergen lukt niet in een open gebied, zeker als mensen voortdurend op Nicky hebben staan roepen tijdens de eerste uren van zijn vermissing. Het meest waarschijnlijke scenario is dat Nicky is meegelokt in een auto om onder een valse voorwaarde ‘hem naar huis te brengen’ vanwege zijn heftig opspelende heimwee gevoelens. Maar ook deze optie suggereert zaken en zijn (nog) niet overeenkomstig de feiten. Heimwee nam wel een grote plek in, een angstig onderdeel van zijn persoonlijkheid, een immaterieel feit indien u wilt. Mensen op het kamp wisten van deze ‘heimwee-problematiek’, ook sommige Rolduc aspirant priesters waren op de hoogte van zijn heimwee gevoelens. 

Het OM, de media wil dat wij ons op één dader richten waarom, omdat anders teveel mensen meegetrokken worden in deze waanzinnig gemanipuleerde veroordeling ten nadele van één dader. De familie Verstappen is blij met de dader maar ook deze conclusie mag je alleen trekken als  de verdachte veroordeeld is (Jos B. was nog niet veroordeelt), dus ook Peter R. had toen moeten ingrijpen en niet zo snel conclusies moeten trekken want er was en is geen bewijs van seksueel misbruik gevonden, noch een duidelijke doodsoorzaak. Feiten vanuit het forensisch rapport.

De rechtbank verklaart: de dood van Nicky is een rechtstreeks gevolg van het handelen van B., kinderporno wordt alsnog toegevoegd (zeer verwerpelijk maar is geen bewijs dat Jos B ook daadwerkelijk Nicky gedood heeft) terwijl de 58-jarige Limburger Jos B. herhaaldelijk verklaart Nicky, niet te hebben gedood.

Hoe kan zo’n uitspraak zonder onderbouwing in het strafproces komen: ‘direct, niet opzettelijk en rechtstreeks’, hoe moet dat dan in de praktijk hebben uitgezien? Creëert de rechtbank hier niet zelf dwaalsporen, en laat het over aan onze fantasie. Waanzin!

plank voor de kop / tunnelvisie dan wel rechterlijke dwaling

Het OM heeft gigantische oogkleppen opgezet door in haar berichtgeving steeds de tunnel-focus te leggen op Jos B. en uiteraard laat de gezagsgetrouwe Limburgse media zich ringeloren en beetnemen door slaafs het OM te volgen. Embedded gaan ze mee met het OM doch krijgen geen enkele informatie?? Steeds moet ik ‘verklaren’ dat ik geen fan ben van Jos B. maar hij kan het onmogelijk alleen hebben gedaan. Neem vooral de acht tot 24 uur in acht, dat Nicky nog geleefd zou hebben. Hoe, waar?

Geen teken van Nicky, nergens een signaal de uren dat hij nog leefde…..en ook nergens een onderzoek naar deze 8-24 uur periode. Geen enkele visie/ verklaring / inspanning om dit rond te krijgen.

Zonder opgemerkt te worden maar wel dood wordt aangetroffen op de plek waar Jos B. toevallig langs komt (geloof ik helemaal niets van). Jos, kan beter de waarheid vertellen want je begeeft je zo wie zo op een pedo plek daar op de heide. Iedereen weet het tot de aanwezige Rolduc seminaristen en kampleiding toe. Wat gebeurde daarvoor, dat is de hamvraag want pedo grooming en seksuele intimidatie zoals wij het al kenden van de arme broeders Franciscanen, te Bleijerheide, begint altijd in en vroeg stadium. Het is giftig volk en ze manipuleren tot de dood erop volgt…

Geen bewijs van seksueel misbruik terwijl de rechtbank ontvoering (met of zonder bewijs van een kind) voegen ze even toe (na een massale zoektocht) dus verbleef Nicky, die minimaal acht tot vier en twintig uur (volgens forensisch rapport) nog heeft geleefd, verbleef Nicky extern op een andere plek? De cirkel die door het OM wordt getrokken rond het tentenkamp gaat net niet tot Rolduc??? Vreemd, nietwaar?

Zelfs na een massale zoekactie. Heeft het OM het NFI scenario onderzocht? Is er sprake geweest van hulplijntjes vanuit het kamp of hulp bij het wissen van sporen? (lees de Heimwee moord). Heeft Peter R. met omwonenden gesproken? Ik wel, maar Peter R. niet. Niemand van de boeren wiens grond grenst aan de plaats van delict, die ik gesproken heb heeft Peter R. gezien noch gesproken. Ook de politie NIET. Een buur is zelfs vertrokken en niemand weet waar naar toe.

Terwijl Nicky al twee dagen vermist wordt spreekt de vader van Nicky een bijzonder, intuïtief gevoel uit:  ‘er gebeurt niets’.