Kijk nu naar mij

Naar aanleiding van interview pastoor Schafraad en zijn advocaat van Oosten in de Limburger maken wij, Mea Culpa, bezwaar tegen de eenzijdige berichtgeving, ieder gesprek / interview dat wij met de Limburger in het verleden hebben gehad was sprake van wederhoor door de tegenpartij. Dit ontbreekt in deze ten enenmale.

Dan wordt door Jan Schafraad op zeer triviale wijze gesproken over ‘broeder seksepietje’, en bulletje voor wie de kinderen snel de broek moest laten zakken. Bulletje, alias broeder Monulphus, kan ik u namens meer dan de zestig ‘Engelen jongens’ Bleijerheide mededelen dat deze broeder Monulphus graag zijn vinger verwisselde met de thermometer, kinderen verdoofde, misbruikte, en voor ieder schrammetje bij de teelballen onderzocht. Duizenden kinderen hebben last gehad van deze snelle broeder.

Door verslaggeefster Niki van de Naald werd telefonisch bevestigd dat ‘seksepietje’ de rector betrof die voorlichting en godsdienstonderwijs gaf. Dit kan alleen pater Landric (minder-broeders Utrecht) zijn geweest waartegen ook klachten lopen bij meldpunt RKK, en zijdelings genoemd wordt in het Deetman rapport.

Het opmerkelijke is dat deze klachten zowel tegen Jan Schafraad (broeder Eymard), als pater Landric, en ‘bulletje’ (Monulphus) een door de kerk ingestelde procedure betreft die niet als zodanig door Schafraad wordt erkend.

Schafraad die de publiciteit zoekt om aan te geven dat hij geen vertrouwen heeft in de meldpunt procedure pleit zich zo voor een helft vrij van onderzoek. Voor de andere helft verwisselen wij hem met een ander en laat pastoor Schafraad alvast hangende het RKK onderzoek via een gepensioneerde psycholoog weten, dat maar eenderde van onze herinneringen waar zijn.

Wat zijn herinneringen betreft heeft pastoor Jan Schafraad altijd ontkend dat hij ook maar iets wist. In 2006-2007 heb ik hem in een aantal persoonlijke gesprekken geconfronteerd met seksueel misbruik broeders Franciscanen te Bleijerheide. Ik heb geen persoonlijke klacht tegen Jan Schafraad maar hij reageerde toen stom verbaast, wist van niks, en had hier nog nooit over gehoord. Later tijdens de onthullingen seksueel misbruik RKK in 2010 heeft hij alleen maar ontkend, voor radio, TV (Rondom 10) en kranten. Nu plotseling verschijnt in uw interview: ‘seksepietje en bulletje’.

Ook door advocaat van Oosten beweerde ‘negatieve, gezamenlijk geconstrueerde’ verhalen door ons, Mea Culpa het ‘Engelen dossier’, is juridische kul. Of hij toont aan dat dit waar is en komt de nare advocaat met bewijzen. Het meldpunt is in dit geval een gang naar de civiele rechtstaat, onze verhalen blijken dan opeens niet verjaard?

Van Oosten beweert nogal wat: ‘etterbakken, querulanten, en ze doen het voor het geld’. Ik wil u meedelen dat ik, met meer dan de helft van de zestig Bleijerheide jongens uit het ‘Engelen dossier’, geen klacht hebben ingediend omdat wij geen geld van deze kerk willen.

Wij komen in menige Limburgse media niet meer of nauwelijks aan het woord. Pastoor Schafraad kan van alles gaan roepen dat ‘de jongens hem de baas waren’, ondanks zijn opvliegendheid en de verhalen dat hij evenzeer geweld gebruikte als zijn mede-broeders, is zijn pr boodschap duidelijk: hij was soft, ‘kijk nu naar mij‘! Of je aan iemands zijn gezicht kunt lezen of hij misbruik heeft gepleegd. Het bewijs is Schafraad zelf; de eigen Koepelkerk onderzoeken zijn door Schafraad geïnitieerd; de brieven om ‘zaken na te trekken’ laat Schafraad ook aan iemand over, en werkt van harte mee om de namen van de klagers te publiceren. Zoekt de Koepelkerk nog een nieuwe martelaar om wat volk te trekken, een softe preek over het geweld tegen kinderen in deze wereld, stemt u dan af op deze katholieke draaikont en zijn modder advocaat van Oosten.

Bert Smeets

voorzitter / woordvoerder MCU