Vrijheid van godsdienst.. onvrijheid van denken

Het schandaal van kerkelijk machtsmisbruik is pas mogelijk geweest omdat de Kerk van de politiek de vrije hand kreeg voor het vormen van een staat in de Staat, met alle gevolgen van dien voor generaties kinderen. Er wordt nu nog steeds op geen enkele manier nagedacht over de fouten in de democratische controlemechanismen die tot het misbruikschandaal hebben geleid.

Politieke partijen weigeren na te denken over de vrijheid van godsdienst. De scheiding tussen kerk en staat is mede verantwoordelijk voor de uitbuiting, het geweld/ misbruik schandaal. Tal van overheidsdienaren, artsen, politici hielden te lang rekening met de leer van de kerk.

Men kon castreren, baby’s afpakken, medische experimenten toepassen, en geen OvJ die er een stokje voorstak. En of Deetman dit nu wel of niet in zijn onderzoek op tafel legt, feit is dat deze zaken gebeurden. Dat de kerk dit niet wil onderzoeken is logisch gezien haar reputatie niet verder in haar eigen beerput wil zakken. De klachten die wij bij politie hebben ingediend, daar zwijgen de OvJ’s nog steeds. De Heerlense politie gooit de telefoon op de haak, na het sympathieke gesprek wat ik met twee zedenrechercheurs had. Macht vinden ze daar nog lekkerder dan in Maastricht. Dat er nog een levende broeder van Bleijerheide zou bestaan, is in alle stilte gehuld. Dat van alles op straat ligt, ligt niet alleen aan ons, maar dat zullen wij bij hoorzitting Den Haag 18 April uitleggen.

De brave burger blijft zijn kinderen naar het katholiek onderwijs sturen omdat dat beter zou zijn, een sterk voorbeeld van endoctrinatie. Het enige wat daar gebeurt is dat kinderen het gevoel mee krijgen dat ze wat beter zijn dan de rest en dat respect voor andere overtuigingen niet zo een goed idee is. Wie 70% van het onderwijs laat organiseren door aanhangers van de laatste dictator van West-Europa moet niet verwachten dat de producten van dat onderwijs op de eerste rij zullen staan om de democratie te verdedigen.