Kind en Gezin

Hieronder de Belgische oproep plus haar ontwikkelingen. Ook kunt u zich melden bij Mea Culpa United, Nederlandse problematiek adopties.

photo Alexandra Medjanikova
photo Alexandra Medjanikova

____________________________________

Overleg adopties uit het verleden

vandaag vond bij KÍnd en Gezin een overleg plaats met de vzw Mater Matuta de Bisschoppenconferentie, het Zoek register en de binnenlandse adoptie diensten en het Vlaams centrum voor Adoptie – Kind en Gezin. Dit is een eerste overleg om constructief samen te werken om betrokken ouders en kinderen te ondersteunen’.

Zoektocht van ouders en kinderen ondersteunen

Op het overleg zijn verdere praktische afspraken gemaakt om zoveel mogelijk dossierinformatie over deze adopties uit het verleden te verzamelen bij Kind en

Gezin.Erwerdbekekenwelkeinformatiea|beschikbaarisenhoenogextra informatie kan verzameld worden. Alle betrokken partijen engageerden zich

tijdens het overleg om actief mee te werken om deze informatie zo snel mogelijk over te maken aan Kind en Gezin

De informatie is nodig moeders én kinderen te ondersteunen bij hun zoektocht’ Kind en Gezin kan voor hen inzagerecht organiseren’ maar wil ook zorgen voor professionele omkadering. Die omkadering is nodig om hen psychosociaal te ondersteunen tijdens de zoektocht’

Expertenpanel adviseert minister Jo Vandeurzen

op het overleg werd ook meegedeeld dat Vlaams minister van welzijn’ volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen een ‘expertenpanel’wil opstarten om de problematiek van deze adopties te analyseren en waar mogelijk ook

heimat muttibeleidsaanbevelingen te formuleren’ Deze werkwijze is geïnspireerd op de positieve ervaringen met het expertenpanel rond het historisch misbruik in

jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen’ Meer info

. Kind en Gezin
Leen Du Bois – Frank Van Swalm

Woordvoerder 0496 59 15 11