Kinderloos en toch stress

heimat muttiKinderloos zijn en toch net zo gestrest als ouders met kinderen. In een Duits onderzoek probeerde het DAK Health Report hier naar te kijken. Hiervoor werden de gegevens geanalyseerd door 2,7 miljoen economisch actieve verzekerden van ongeveer 3000 mannen en vrouwen 25-40 jaar ondervraagd. De resultaten zijn verrassend : werkende ouders zijn niet alléén de gezondste groep van verzekerden maar ook het minst gestrest. Geen reden tot zelfgenoegzaamheid , het DAK roept op tot meer hulp voor werknemers met kinderen . Toch moet het lage ziekteverzuim niet verhullen dat in deze tijd de eerste benaderingen voor chronische ziekten zich ontwikkelen, waarschuwt de directeur van DAK gezondheid , Herbert Rebscher .

Hoge bloeddruk, die vaak ​​in verband staat met stress en gebrek aan lichaamsbeweging, was zeven procent van de jonge vaders al een probleem . “Als deze sterk belaste jongere werknemers tot de leeftijd van 67 productief willen blijven en wel duurzaam, moeten werkgevers investeren in de gezondheid van hun werknemers “, zegt hij.heimat Goethe

(MCU) Mom is mad and dad is dead but mom will never be back in the citchen again. Ik had het dus fout op de LP Pop Against Pope in 1985. Terug naar de heimat?