Klokkenluiden bij de Klokk

De Klokk is een gesloten, onbetrouwbare organisatie. Kritiek wordt terzijde geschoven. Overleg vindt niet plaats. Mea Culpa wil geen ceremoniële functie ten faveur van de lieve vrede of zich scharen achter een mentaliteit waar uniformiteit de boventoon voert. Kritiek is gezond voor een organisatie, verrijkend en verruimend. Als men de media benadert en spreekt namens de aangesloten organisaties, moeten die wel deelnemen aan overleg, anders is het een gotspe, een bühne-media show off door enkele zelf uitverkorenen Klokkers. Dan het volgende punt.

Als daarbij het argument gebruikt wordt dat men bang is, dat als wij deelnemen aan overleg, er de volgende dag iets terug te vinden is op ons Mea Culpa media blog, heeft men dus een groot wantrouwen. Maar zoals de waard is, zo vertrouwt die zijn gasten, en met wantrouwen kan men nooit een goede organisatie neerzetten.

Dus beraden wij ons op samenwerking…want daar wil men niet echt aan bij de Klokk.

 

In Ballarat’s St Alipius school werd Brother Robert Best veroordeeld tot 14 jaar en negen maanden. Bij de Christian brothers zaten veel leerlingen die zelfmoord hebben gepleegd. Er wordt een nieuw onderzoek gedaan naar nieuwe beschuldigingen die over deze Christian brothers de ronde doen. Een pedofiel nest, zo wordt beweerd waar steeds meer namen opduiken van ander Christian brothers. Niet Anthony Foster, wiens familie bijna vernietigd is door de Katholieke Kerk, gelooft dat er een diepgaand onderzoek zal komen naar de dood van een van zijn dochters. Hij en zijn vrouw Chrissie had drie dochters, van wie er twee werden verkracht door de biseksuele pedofiel Vader Kevin O’Donnell. Een pleegde zelfmoord, een ander heeft een zware hersenbeschadiging opgelopen. Het lijkt op het pedofiele nest Bleijerheide waar 18 broeders Franciscanen geweld gebruikten als seksueel kinderen misbruikten. Het uittesten van kwetsbare kinderen was een onderdeel van de ‘opvoeding’, daarvoor diende de wil gebroken te worden. De Christian brothers hebben een miljoen dollar uitgegeven aan de verdediging van brother Robert Best, tevergeefs.

Dan mijn droom vannacht; ik droomde dat ik in een onbekend blad las dat de brothers Franciscans te Ohio hun bezit hadden verkocht. Ohio is een van de congregaties waarbij de nalatenschap ligt van het internaat te Bleijerheide, van oorsprong een Duitse congregatie. De arme broeders schuiven ons al maanden van het kastje naar de muur en weten niets wanneer je gaat onderzoeken wie nu verantwoordelijk is, en waar de nalatenschap ligt. Nu weten wij inmiddels wel beter, en de laffe ontkenning en verdoezelen van historische achtergronden en archieven is altijd al beleid geweest, daar de arme broeders hun bezit veilig moesten stellen sinds 1866 tijdens Bismarck’s culturkampf. Maar ook wij willen gerechtigheid, waarheid en schadeloosstelling.

NU! Voordat krachten in onze maatschappij bezig zijn de klok terug te draaien. Van Catholica die het principe ‘one man one vote’ niet erkennen tot de scholen die moeten experimenteren met gescheiden lessen voor jongens en meisjes. Die oproep doet voorzitter Wim Kuiper van de Bestuursraad maandag in dagblad Trouw. Zijn er nog mensen die met nieuwe, frisse ideeën komen? Een mensen school in een mensen maatschappij zonder grenzen, zonder scheiding, uitsluiting, segregatie en discriminatie? Deze wereld kunt u ondersteunen!