L1, het bisdom en het sekuele misbruik (uit ons archief)

voor al uw bijzaken

Bij L1 durven ze de echte waarheid over bisschop Wiertz niet naar buiten te brengen (Christelijke steun van provincie?). Al jaren is er een verstoorde, gesloten relatie met de Limburgse pers. Hoofdredacteuren (vaak van CDA / KVP huize) geven de opdracht niet het seksueel geweld al te openlijk naar buiten te brengen of beter ondergetekende klokkenluider niet aan het woord te laten. Men stuurt aan op een catharsis om het leed zoveel mogelijk binnen de katholieke muren te verwerken. Dat slachtoffers in hun kinderjaren deze trauma’s hebben opgelopen staan ze niet bij stil, een dubbele hypocriete moraal wanneer het hunzelf betreft.

(uit ons archief om de verkiezing tot KVP, pardon CDA raadslid even te herzien).

Over het seksuele misbruik in zijn bisdom spreekt Wiertz keer op keer de onwaarheid en hij wist er wel degelijk van.
Ook zijn uitspraak over het aangifte doen en zijn gesprekken met Justitie zijn in tegenspraak met zijn eerdere uitlatingen!
Reeds in 1994 bezocht ik samen met mijn dochter de bisschop waarbij hij weigerde ook maar enige verantwoording te nemen voor het seksuele misbruik in zijn bisdom. Hij weigerde medewerking te verlenen mbt de uitgave van mijn boek, dat gepland stond om in 1994 te worden uitgegeven. Echter door chantage door een andere bisschop c.q de advocaat van dit bisdom heeft het tot 2013 moeten duren voordat mijn boek wel kon worden uitgegeven.

De verontschuldigingen die hij in dit TV interview aan de slachtoffers aanbied zijn gespeeld. Zeker als men weet dat hij, via zijn woordvoerder, laat weten dat hij het betreurd dat er zoveel vergoedingen moeten worden uitbetaald aan slachtoffers van seksueel misbruik. Dat geld moet namelijk komen uit de pensioenpot van het bisdom, bestemd voor de pensioenen van priesters/pastoors werkzaam in het Bisdom roermond.

De volgende berichten zijn het bewijs dat zijn uitlatingen in dit TV interview niet op de waarheid berusten!

De Roermondse bisschop Frans Wiertz zei in het RKK televisieprogramma Kruispunt geen aangifte te zullen doen van seksueel misbruik. Dat is, volgens Wiertz, immers het exclusieve recht van het slachtoffer en eventueel van zijn familie. In 1994 zei Wiertz letterlijk het navolgende tegen mij toen ik in zijn Bisschoppelijke paleis werd ontvangen om te spreken over seksueel misbruik en weigerde verantwoordelijkheid te nemen. “U steekt toch ook niet uw eigen huis in brand! ”Slachtoffers blijken echter vaak de stap niet te kunnen of willen zetten om aangifte te doen. En justitie zegt niets te kunnen zonder een aangifte….terwijl het huis al in brand staat!!

Illustratief is ook de omgang van het bisdom Roermond met pedofiele priesters. Zoals de pastoor van de Onze Lieve Vrouwe-basiliek in Maastricht die in 1987 een misdienaar misbruikte. De pastoor werd door toenmalig bisschop Jo Gijsen „om gezondheidsredenen” overgeplaatst naar een andere parochie. Dat deed het bisdom vaker, onder andere met de pastoor van de Pius X-parochie in Heerlen. Die was in 1998 strafrechtelijk veroordeeld voor ontucht met een minderjarige jongen. Vier jaar later was hij weer pastoor, in Kerkrade. Nissen wijst op het risico van herhaling: „Drie jaar geleden wilde het tv-programma Netwerk die pastoor spreken, maar toen bleek hij met de misdienaars op kamp.”

Een ander voorbeeld is de vroegere pastoor van Reuver-Offenbeek. Hij is, na een strafrechtelijke veroordeling wegens ontucht met een 5-jarig meisje, door bisschop Wiertz van Roermond benoemd tot pastoor in Grashoek.

Een pastoor in Geleen is na een klacht over seksueel misbruik ontslagen. Het bisdom Roermond (Wiertz) hield de zaak twee jaar stil. Het beleid van de r.-k. kerk getoetst aan een voorbeeld uit de praktijk. De gelovigen van de parochie van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand in de Geleense wijk Lindenheuvel weten tot vandaag de dag niet beter dan dat hun vorige pastoor overspannen is. Op 17 april 2000, in de drukke tijd voor Pasen met zeven missen en drie uitvaarten in het verschiet, ging de man opeens met ziekteverlof. In werkelijkheid was hij op non-actief gesteld door bisschop Wiertz van Roermond na beschuldigingen van seksueel misbruik. De affaire werd door het bisdom binnenskamers afgehandeld, zoals nagenoeg alle gevallen van seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk in Nederland.
Bisschop Wiertz vindt het terecht dat het bisdom Roermond destijds(de inmiddels bewezen) beschuldigingen van seksueel misbruik door voormalig bisschop Gijsen niet openbaar heeft gemaakt. Wiertz zei dat dinsdagavond in het L1-programma AvondGasten in 1994 bij een bezoek aan Wiertz liet hij mij weten: Niemand steekt zijn eigen huis in brand! Meer berichten kun je lezen op mijn FB groep Schandpaal seksueel misbruik en fysieke/psychische mishandeling vh kind. groet George.