Laatste oproep slachtoffers seksueel misbruik RK kerk

kunstwerk_misbruikDe Nederlandse bisschoppen doen een laatste oproep aan slachtoffers van seksueel

misbruik om zich te melden.

Het gaat om gevallen van misbruik door medewerkers van de rooms-katholieke kerk, die officieel verjaard zijn of waarbij de mogelijke dader inmiddels is overleden. De termijn voor melding sluit op 1 juli dit jaar. Tot nu toe hebben zich enkele tientallen mensen gemeld. Mensen die een klacht willen indienen, kunnen dat doen via de website     www.meldpuntmisbruikrkk.nl.