De verwaarloosde psyche van het kind

dr-swift.jpgNederlandse huisartsen hebben in groeiende mate moeite om geschikte hulp te vinden voor mensen met psychische problemen.

Dat meldt Trouw woensdag. Volgens de krant doet door de bezuinigingen niet alleen de patiënt met relatief lichte problemen een beroep op de huisarts, maar ook de groep die eigenlijk gespecialiseerde hulp nodig heeft.

MCU neemt deel in de Adviesraad Hulpverlening, en juist daar worstelen we met de vraag over de gespecialiseerde hulp. Laat staan dat er één soort gespecialiseerde hulp zou bestaan, dan was het makkelijker om iedereen door te verwijzen: “oh, meneer /mevrouw gaat u maar massage / chakra 1, 2, of 3 therapie volgen, ergens in een tipi tent, of in een hutje op de hei om tot rust te komen. Beter is het om niets te slikken of juist heel veel pretstof tot u te nemen”? Weet u het?

Het eerlijkste antwoord is: “Nee, ik weet het niet, niemand weet het”.

Ergo, de problematiek ligt in een ver verleden, in kinderhersens die bang, vol gespuid met weerzin, zaken hebben moeten slikken die blijvende schade aan de ontwikkeling van de verwaarloosde psyche van het kind hebben toegebracht. Bij schadeloosstelling zal men eerst naar deze schade moeten kijken dan r alleen naar de klachten die nu spelen. Op ‘ons’ internaat te Bleijerheide bevond zich een naar het schijnt aardige broeder (Pancratius), hij zou een essay / boek hebben geschreven over deze ‘verwaarloosde psyche van het kind’!

heimat GoetheEven terug naar the good old days

In 1959 werd broeder Johannes veroordeelt (Meerssenhoven), later werd bekend dat hij tenminste 1 jongen seksueel had misbruikt in St. Joseph, Heel (bekend van het dodelijk luminal gebruik zwakzinnigen). In 1960 werd broeder Paulus veroordeelt voor misbruik ( ruim twee jaar in het gevang) dit in Pancratius directe omgeving St. Joseph, Roermond. Van 1932 tot 1946 werden in St. Joseph meer dan 1000 kinderen uit ontwrichte gezinnen verpleegd. Broeder Pancratius, oorspronkelijk Bleijerheide, had belangrijke posities waar in ieder geval deze drie broeders een opmerkelijke rol speelden. Pancratius, zorgde voor nieuwe, frisse aanvoer van kinderen in tal van internaten, ook bij de Franciscanessen in Overbunde waar ik zelf ook nog verwaarloosd heb mogen zijn. Pancratius kreeg ruim de gelegenheid door zijn ‘wetenschappelijke’ visie op ‘de verwaarloosde psyche van het kind’, veel kinderen te plaatsen. Het maakte toen grote indruk, er bestaan 120 uitgetikte kenmerken van de persoonlijkheid van het kind door broeder Pancratius opgesteld. Het maakte van hem een deskundige en genoot steeds meer aanzien in en rond overheidsinstellingen/ geld stromen. Klachten die daarover eerder voorzichtig waren geuit, waren door het bisdom nauwelijks onderzocht en bovendien gebagatelliseerd.

120 kenmerken, en bij niemand opgevallen dat misbruik / geweld plaatsvond? Dat is wat je noemt knap….VERWAARLOOSD…..nummer 121?