Maatwerk en erkenning

adv Bleijer 1925 blog tekstPersverklaring KLOKK inzake Slotactie.   13-10-2015.

Onduidelijke regeling legt accent op een snelle campagne via kleine compensatie.

 

KLOKK heeft van 2013/2014 al aangedrongen op de Slotactie die in juni van 2014 zou kunnen beginnen (zie de bijlage: Slotactie, een feitenrelaas).

KLOKK heeft gepleit voor een slotactie waarin erkenning centraal moet staan.

KLOKK vindt dat de regie van de Slotactie in handen moet zijn van de voorzitters van de KNR en BC. De RKK is vanmorgen naar de tweede rang gedrongen en het accent lijkt in het persbericht te liggen op de financiële genoegdoening.

Het is voor KLOKK onbegrijpelijk dat de RKK niet heeft vastgehouden aan haar idee over de Slotactie:

  • zelf regie voeren
  • maatwerk leveren
  • de aangeklaagde erbij betrekken vanaf het eerste moment dat dat wordt gewenst.

De regeling die vanmorgen gepresenteerd is via de pers moet ook voor 15 december 2015 zijn uitgevoerd. Dat impliceert, gezien de aantallen, een snelle administratieve actie.

KLOKK vreest een herhaling van het Commissie HEG-debacle. De communicatie bleek toen slecht te verlopen, administratieve benadering met aandacht voor de ”hardste roepers”, terwijl anderen behoefte aan individuele aandacht en maatwerk hadden.

KLOKK wil een Slotactie die gekenmerkt wordt door maatwerk, waar erkenning centraal staat en een materiële genoegdoening beschikbaar is.

Veel zaken betreffen ernstige klachten, die authentiek zijn, ofwel zeer geloofwaardig, maar niet bewijsbaar. Zeker na de eerste afwijzing verdienen deze mensen een zorgvuldige behandeling. Daarom is door KLOKK steeds individueel maatwerk bepleit.

In de aanloop van deze slotactie is een selecte groep mensen al benaderd door de oud secretaris van de heer Deetman. Het is onduidelijk wat de selectiecriteria zijn. Dat schept wederom grote onzekerheid.

Er is mogelijk de privacy geschonden door adressen van mensen te gebruiken zonder autorisatie.

De tekst van de regeling schept onnodig verwarring!

Het belangrijke traject van erkenning is niet uitgewerkt of afgestemd met de betrokken actoren.

Lotgenoten organisaties zijn buiten de lijnen geplaatst.

De keuze voor de nu als definitief gepresenteerde regeling namens Deetman heeft dus nog tal van verrassingen in petto! Er dreigt rechtsongelijkheid tussen lotgenoten te worden gecreëerd!trein speelgoed winkel

De RKK heeft zich laten verleiden om uit haar eigen trein te stappen en snel bij Deetman in te stappen in diens kennelijk reeds vertrokken trein. Zo ontstaat de indruk van een slotactie, waarover de RKK geen regie heeft.

Lotgenoten zijn bij KLOKK welkom voor steun en begeleiding is dit proces.

Wij willen dat slachtoffers niet weer het bos in worden gestuurd zonder erkenning en aandacht voor wat hen is overkomen.

Wij blijven ons inspannen voor een zorgvuldige behandeling, transparantie en een goede nazorg voor wie dat nodig heeft.

 

Guido Klabbers,

Voorzitter Stichting KLOKK www.klokk.nl

06-46188350