Macht en misbruik

Meer dan een kwart miljoen jongeren en kwetsbare volwassenen zijn mishandeld of misbruikt in zorginstellingen van de Nieuw-Zeelandse overheid of in kerkelijke zorginstellingen. Dat staat in een uitgebreid rapport van een door de overheid ingestelde onderzoekscommissie.

Het gaat om 256.000 slachtoffers, ruim 40 procent van het totale aantal Nieuw-Zeelanders dat tussen 1950 en 2019 in een zorginstelling verbleef.

Het misbruik vond vooral in weeshuizen en instellingen voor gehandicapten plaats. Onder de slachtoffers zijn naast gehandicapten ook arme kinderen en de inheemse Maori-bevolking. De meeste misbruikte kinderen waren tussen de 5 en 17 jaar oud, al zijn er ook gevallen bekend van slachtoffers die slechts negen maanden oud waren.

Het blijft de oude ziekte van afhankelijkheid en machtsmisbruik ten opzichte van kinderen. Ook wij gingen met ons koffertje naar internaten om een goede opleiding te volgen, en om te leren ons beschaafd te gedragen….deden zij dat ook de daders, de school directeuren, die allen wisten van het misbruik….jawohl wir haben es nicht gewusst.