Mea Culpa en het isolement (deel 2)

Of waarom Mea Culpa hoognodig geïsoleerd diende te worden.

Vorig jaar heeft Snap Amerika samen met Mea Culpa op 11 September een aangifte gedaan bij de aanklager van het Internationale Gerechtshof in Den Haag tegen Josef Ratzinger, de huidige paus, wegens misdaden tegen de menselijkheid, in samenhang met de wereldwijde seksuele misdaden door katholieke geestelijken.

Inmiddels heeft in de Verenigde Staten de districtsrechtbank in Portland, Oregon, het Vaticaan op 20 april 2011 in een misbruikschandaal van kinderen, in een voorlopige beschikking tot het voorleggen van documenten en beantwoording van vragen veroordeeld. (John Doe v. Holy See, Case)

Op 1 juni kondigden twee Belgische advocaten aan, dat zij aanklachten van 70 slachtoffers van katholieke misdadigers vanwege kindermisbruik, de katholieke bisschoppen in België en het Vaticaan zullen doen toekomen.

De Engelen jongens van het Franciscaner internaat St. Maria ter Engelen te Bleijerheide hebben de congregatie(s) gedaagd in een class-action. Ook hier geeft de Paus, het Vaticaan toestemming om dit systeem van internaten te stichten met broeders en paters die nooit en te nimmer gescreend werden op hun seksuele geaardheid. De eerste civiele procedure opgezet in Nederland om de waarheid naar voren te brengen waar het hoort. Niet bij de vele commissies in het Haagse of in de Kerkstraat dan wel het biechthokje maar in de rechtstaat. Zij vormen met 60 man een class-action tegen deze congregatie

Ook Amnesty International heeft in zijn jongste bericht in 2011 het Vaticaan wegens overtredingen tegen de mensenrechten terechtgewezen en vastgesteld, dat de „Heilige Stoel zijn internationale verplichtingen ter bescherming van kinderrechten onvoldoende heeft vervuld.“

Het Vaticaan heeft ten gunste van zijn seksuele kindermisbruikers wereldwijd een systeem van geheimhouding en bevoordeling in stand gehouden. Jarenlang werden daardoor vele duizenden zeer zware misdaden begaan door katholieke priesters, zonder dat deze rekenschap moesten afleggen voor de rechter.

Ondanks de verordeningen van het Vaticaan tot geheimhouding, komen steeds meer details aan het licht van dit mensenverachtende systeem ter bescherming van deze seriemisdadigers. Desondanks loochent het Vaticaan zijn verantwoording en weigert elke vorm van vergoeding aan de slachtoffers. De paus, volgens de grondwet van het Vaticaan de absolute alleenheerser en daarmee verantwoordelijk voor alle misdaden van het Vaticaan, is door zijn „onschendbaarheid“ beschermd.

Eerste resultaten bij nationale gerechtshoven in USA en België met betrekking tot het Vaticaan, tekenen zich af. Wat betreft de persoonlijke verantwoordelijkheid van Josef Ratzinger als alleenheerser van het Vaticaan, wordt door de rechtbanken vaak nog het verweer van de kerk dat de paus als staatshoofd „onschendbaar“ zou zijn, serieus genomen.

Daarom heeft de rechtszaak tegen paus Ratzinger bij de aanklager van het IStGH in Den Haag bijzonder belang, want voor dit gerechtshof, dat door de Internationale Statengemeenschap van de Verenigde Naties is ingesteld, geniet niemand „onschendbaarheid“, ook geen paus. De aanklager aan het IStGH kan zonder aanziens des persoons, tegen elke verantwoordelijke van misdaden tegen de mensheid, een gerechtelijk onderzoek instellen.

De aanklager aan het IStGH wordt daarom door een zogenaamde „onschendbaarheid“ niet gehinderd om tegen de paus gerechtelijke onderzoeken in te stellen wegens misdaden tegen de menselijkheid, namelijk vanwege het wereldwijde systeem van geheimhouding en bevoordeling van zeer zware misdaden aan kinderen. Hij kan door zijn opsporingen licht in de duisternis brengen van verzwijgen en geheimhouding en eventueel een aanklacht indienen, om eindelijk van de verantwoordelijken rekenschap te eisen en daardoor het systeem teniet te doen, dat wereldwijd zoveel leed aan vele duizenden onschuldige kinderen heeft gebracht.

U kunt dit al ondersteunen. Stuur uw klacht naar: To the Prosecutor

The International Criminal Court

Dr. Luis Moreno Ocampo

Maanweg 174 – 2516 AB – Den Haag