Mea Culpa en het isolement ( deel 1)

 (Of hoe MCU geïsoleerd diende te worden)

 

SUNDAY, JUNE 27, 2010

STOP HET DEETMAN ONDERZOEK

Erkenning krijg je als je meedoet in het Deetman schoolklasje, maar wanneer je SCHREEUWT dat zij, de Deetmannen, zich er niet mee moeten bemoeien, dat ze onmiddellijk hun onderzoek moeten staken gezien de ontwikkelingen in Belgie dat eindelijk begrijpt dat ‘Namen en Feiten’ bekend worden van mensen die in het verleden op gruwelijke wijze met kinderen zijn omgegaan, is Nederland te klein. STOP HET DEETMAN ONDERZOEK! De bisschoppen kunnen met afgekochte kennis  doen wat ze willen en heeft de RKK de staat buitenspel gezet. Noem het morele spionage in de zin dat zij bepalen welke verhalen van misbruik en geweld passen of niet. Nu niet in een heuse biechtstoel maar afspraken in stille, groezelige bisschoppelijke kamertjes om de macht, controle te houden.

MeaCulpa United wilt een onderzoek naar de doorstuurposten bij Hulp en Recht. Tientallen meldingen van vertragingen en uitstel komen binnen bij meaCulpa. De privacy is een schijnmethode om zaken achter te houden.

TUESDAY, JUNE 29, 2010

VATICAANSTAD – Het optreden van justitie in België waar donderdag alle bisschoppen urenlang werden vastgehouden, is ‘zonder precedent, ook niet in de communistische regimes van weleer’. De nieuwe slachtoffers willen ze zo graag zelf zijn, van vergelijkingen met de tweede wereldoorlog, nu de communisten, het houdt niet op…kom op Vaticano’s wij kennen heel goeie therapeuten, doctors, commissies…vooral de commissie ‘Namen en Feiten’ onder leiding van een seksuologe! (MCU wilde een commissie die zich richtte op daders met namen en feiten).

WASHINGTON – Het Vaticaan kan in de Verenigde Staten worden vervolgd voor het toedekken van kindermisbruik, een stap dichterbij gekomen doordat het Amerikaanse Hooggerechtshof zich maandag weigerde uit te spreken over de immuniteit van de stadstaat. Daarmee maakte het hof de voortzetting mogelijk van een rechtszaak uit 2002, tegen een pedofiele priester uit Oregon en tegen het Vaticaan, dat de priester beschermd zou hebben. De inmiddels overleden priester, Andrew Ronan, zou in de jaren vijftig en zestig kinderen misbruikt hebben in Ierland, Chicago en Oregon. De feiten in Chicago heeft hij toentertijd bekend. Een van de slachtoffers van Ronan beschuldigt het Vaticaan ervan de priester niet bestraft te hebben, maar hem door diens vele overplaatsingen zelfs beschermd te hebben. Niet immuun. Een lagere rechtbank oordeelde eerder dat de staatsimmuniteit van het Vaticaan in deze zaak niet geldt. De stadstaat Het Vaticaan ging daartegen in hoger beroep, maar door de weigering van het Hooggerechtshof zich hierover uit te spreken, blijft de uitspraak van de lagere rechtbank van kracht. Het proces tegen het Vaticaan kan nu voortgezet worden. De advocaat van het Vaticaan liet al weten dat hij gaat betwisten dat de Heilige Stoel als ‘werkgever’ van de priester kan worden beschouwd.

Deetman snelt vooruit!!!

De commissie Deetman heeft afspraken met het OM gemaakt over de behandeling van meldingen van misbruik. Deze houden in dat de commissie contact opneemt met het OM zodra zij kennis neemt van een feit dat mogelijk strafbaar is. Dat doet zij al ‘bij de geringste twijfel’. Wanneer het feit volgens het OM strafbaar is, informeert de commissie het slachtoffer hierover. Die bepaalt dan of er aangifte volgt. De commissie maakte deze afspraken al eerder dit jaar.

De persverklaring van de commissie is een reactie op de invallen in België, onder andere bij de Belgische commissie die zich bezig houdt met het afhandelen van misbruikmeldingen. Vanochtend liet letselschadeadvocaat Martin de Witte tegenover het Nederlands Dagblad weten dat hij graag ziet dat het Nederlandse OM het voorbeeld van de Belgen volgt.

De commissie lijkt met de persverklaring te willen laten zien dat het hier niet zo ver zal gaan.

In Nederland gaat het niet zover omdat er afspraken zijn gemaakt: you get the message! Ze draaien het snel om, ‘we komen naar jullie bij de geringste twijfel. Wat een haast! Maar er is toch geen DNA meer te vinden op de slachtoffers-overlevers, de verjaarden! Waarom en vanwaar deze paniek? Er werd toch ergens in Haarlem een archivaris beticht van misbruik. Invalletje? ‘Nee, de commissie snelt vooruit naar het OM. Wij kunnen gaan slapen. De wetenschappelijke commissie werkt hard voor de kerk. ‘Bij de geringste twijfel’, informatie doorsturen aan het OM’, klinkt swingend maar is dit allemaal te controleren?

De maatschappelijke relevantie van religie zoals in het ethisch debat over vrijheid van meningsuiting, euthanasie, prenatale diagnostiek & abortus en stamcelonderzoek wordt afgemeten aan het ledenaantal van de kerk. Scheiding tussen kerk en staat?

Gisteren werd ik in een café aangesproken over het uitschrijven in de kerk. ‘Of ik eigenlijk wel uitgeschreven ben’, vroeg de man half dronken. Hij herhaalde de vraag of diep van binnen een toch nog streng gelovige katholiek in me zat. ‘Ik ga het morgen meteen checken’, beloofde ik, ‘maar ik heb me in 1985 ( Pop Against Pope) tijdens Pauselijk bezoek aan Nederland, samen met COC leden in de gemeente Maastricht laten uitschrijven.

De volgende dag bel ik het SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie) om te vragen of ik ingeschreven sta bij de RK kerk. Mijn katholieke namen moest ik opgeven en mijn huidige woonadres. ‘Nee, u bent niet ingeschreven! Wat wel kan is dat u in het doopboek staat van de gemeente waar u geboren bent, maar als er adres wijziging is wordt dat wel doorgegeven’. Doopboek? ‘Welke functie heeft dat doopboek’, vroeg ik nieuwsgierig? De man van SILA stelde me gerust, ik was uitgeschreven. Ik hing op en voelde dat er altijd iets katholieks aan me zal blijven kleven. Het liefst schrapte ik al mijn katholieke namen, gewoon Bert is genoeg. Toch ben ik als Hubertus gedoopt als eerbetoon aan mijn Opa en dat vind ik dan weer prima. Als geloof betekent dat we verbonden zijn met elkaar dan accepteer ik deze naamsverbondenheid, deze mystieke band in naam doorbreek ik niet. Anderen maken altijd uit wat je geloven moet en als je gelooft dat je geloofwaardiger bent wanneer je niet gelooft, geloof ik daar persoonlijk niets van.

Het is de kerken toegestaan privacy gevoelige gegevens te verzamelen, bewaren en uit te wisselen, terwijl voor andere organisaties strenge wettelijke restricties gelden. SILA schendt hiermee uw privacy en de uitzonderingspositie van SILA is dan ook een anachronisme en past volstrekt niet in de scheiding van kerk en staat (D66 – Kamerstukken).

Overal vindt je aanwijzingen, regels of gebruiken die alles wat je zou willen geloven weer opnieuw moet bezien. Zo kom je iedere dag weer ergens achter, zelfs je schaduw is niet vrij, noch je benen of wat daar tussen hangt.

Wilt u zich uitschrijven???? Kan hoor! Uitschrijven centrale administratie kerkgenootschap

Rooms-Katholieke Kerk 
R.-K. Bureau Ledenadministratie
Amersfoortseweg 10
3705 GJ Zeist
tel.: (030) 693 13 91

Protestantse Kerk in Nederland SMRA Postbus 250 2600 AG Delft tel.: (015) 251 35 00

One thought to “Mea Culpa en het isolement ( deel 1)”

  1. Ben het helemaal met jullie eens en sta er volledig achter. Zolas de zaken nu gaan, schaad dat alleen maar de slachtoffers.

Reacties zijn gesloten.