Mea culpa en ongeloofwaardige, omslachtige schuldbekentenissen

mea culpa kind indoctrinaties

In de Amerikaanse staat Illinois hebben katholieke geestelijken sinds 1950 zo’n tweeduizend kinderen seksueel misbruikt. Dat staat in een rapport van het Openbaar Ministerie dat in Chicago is gepresenteerd. Na vijf jaar van onderzoek….verdienen ze aandacht?

Zeker 451 geestelijken hebben zich schuldig gemaakt aan het misbruik. De omvang van het misbruik is daarmee groter dan de katholieke kerk eerder zelf aangaf. Bij aanvang van het onderzoek had de kerk de namen van iets meer dan honderd geestelijken doorgegeven.

De onderzoekers stellen dat de kerkleiding de omvang van het misbruik lang niet erkende ??!!. Kerkgangers werden niet gewaarschuwd voor mensen over wie meldingen waren gedaan en de kerkleiding deed moeilijk als iemand aangesproken of geconfronteerd moest worden. Geestelijken die in de fout gingen, werden overgeplaatst maar niet gestopt. (een bekend patroon bij misbruikzaken door RKK geestelijken). Dus is er sprake van moedwillige doofpot praktijken.

Aartsbisschop Cupich van Chicago, sinds 2014 in functie, zegt in reactie op het rapport dat de misbruikverhalen hem al lang bezig houden. “Er zijn veel open wonden en die verdienen aandacht”, zei hij tegen een lokale tv-zender. “We zijn daar ook niet bang voor.”(Sorry, hoor maar dit soort stoere prietpraat is tenenkrommend; had het dan eerder aangepakt!!).

1950-2019

De misbruikpraktijken die nu zijn onderzocht, speelden zich af tussen 1950 en 2019. Justitie in Illinois zegt dat in veel gevallen de verjaringstermijn al is verstreken en dat er geen boetedoening via het strafrecht meer kan volgen.

Het onderzoek naar het misbruik binnen de katholieke kerk in Illinois heeft vijf jaar geduurd. Onderzoekers hebben zo’n 600 interviews gedaan en duizenden documenten doorgespit.

Eerder werden in staten als Pennsylvania en Maryland vergelijkbare onderzoeken gedaan. Ook daar bleken honderden geestelijken de afgelopen decennia betrokken bij seksueel misbruik van kinderen.

Verjaringstermijn is verstreken, na vijf jaar eerst de boel te hebben vertraagd en dichtgespijkerd, kunnen deze geestelijken weer wegkomen en straffen ontlopen…deze verjaring wordt door de kerk zelf geënsceneerd, in Nederland, in Duitsland, in Ierland, Spanje, Polen, kortom wereldwijd. Het zou beter zijn de verjaring ‘on hold’ te zetten wanneer ook al maar één klacht gemeld wordt in 1950 want het misbruik voor slachtoffers duurt levenslang. Mea culpa, ja ja!