Congregaties willen finale kwijting

mea culpa afraidMeneer Deetman heeft weer eens tendentieuze praatjes gehouden bij de geboorte van het kindje Jezus afgelopen week of anderszins vergeten een vollediger beeld te geven ten aanzien van de mediation trajecten zoals die door sommige congregaties worden gevoerd. Buiten het feit dat alle procedures traag verlopen (vooral de engelen jongens van Bleijerheide die ze maar niet in de kou willen laten staan) worden termijnen ruim overschreden, zijn er congregaties mits ze de mediation weg kiezen, slachtoffers laten tekenen voor geheimhouding??? Een Christelijke organisatie onwaardig. Buiten het feit dat ze ‘kil en je niet eens aankijken’, wij ooit zelf een flinke deur hebben horen dichtslaan bij de minder-broeders in Utrecht, is het irritantste in de hele overlap meldpunt commissies RKK dat niemand de regie voert. Bewust niemand de regie kan voeren. Iedereen schuift af en door, van Stevens naar Brenninkmeijer en die verwijst weer naar Bakker die altijd op vakantie is. KNR canon geleerde Counet mag geen interviews meer geven nadat hij met mij heeft gesproken en daders kent. Het is een kliekje die elkaar beschermen en rugdekking geven, en als klap op de vuurpijl laten congregaties slachtoffers tekenen voor finale kwijting, dit in tegenstelling tot het meldpunt RKK dat niet tegen finale kwijting is.
bankrekeningBLOG
Laatste punt dat door de MCU burelen schalt is de nazorg. Deetman heeft er op gehamerd ‘op de nazorg’ maar niemand is te zien voor de klacht en niemand te bekennen na de klacht, project is afgehandeld en congregaties zijn eerder boos dat ze geld hebben moeten of komen te betalen (vandaar die deuren waar ze mee smijten), het zijn net kleine kinderen. Hadden ze die pater of broeder nou maar aangepakt dan was veel ellende voorkomen. Nu vragen wij de bisschoppen, KNR, contactgroep de mediation met herstellings / vaststellings overeenkomsten mensen niet te laten tekenen voor geheimhouding en voor finale kwijting. De zwijgplicht is juist wat doorbroken moet worden in the CULTURE OF SILENCE..nog steeds hebben ze niet geleerd om te spreken inplaats van te preken. Een vreemde staat van omerta waarmee het parlement eindelijk eens zou moeten afrekenen….maar die zijn ook op vakantie.
rijke roomse leven