Monitorrapportage

Deetman meisjes‘Bijna 2,5 jaar geleden verscheen het rapport van de commissie van onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk. Een jaar geleden verscheen een vervolgonderzoek naar misbruik en geweld tegen meisjes. Wim Deetman was voorzitter van de onderzoekscommissie en gaf leiding aan het vervolgonderzoek. Hij publiceerde op 28 september 2012 een eerste monitorrapportage over de uitvoering van zijn aanbevelingen. Een tweede monitorrapportage wordt nu voorbereid. U kunt suggesties en onderwerpen aangeven waarvan u vindt dat ze in de monitorrapportage aan de orde horen te komen. Dat kan door uw suggesties en onderwerpen te sturen naar Bert Kreemers (e-mail b.kreemers@onderzoekrkk.nl of Postbus 556 2501 CN Den Haag). Bij voorkeur vóór 1 juni (maar liefst eerder).

De heer Deetman stelt deze monitorrapportage op in goed overleg met alle betrokkenen, waaronder lotgenotenorganisaties. Hij doet dit op een volstrekt onafhankelijke wijze. De rapporten en de eerste monitorrapportage zijn te vinden op www.onderzoekrkk.nl.’

Met veel groeten

Bert Kreemers