Navo lid

stop_de_navoRasmussen is gevaarlijk spak 1ste kamerlid De Vries. Eindelijk een kritisch geluid, het werd tijd. Het wereldbeeld is drastisch verandert de laatste jaren, geen kapitalistische overwinningen bij de Berlijnse muur, de RKK kan opnieuw beginnen met missionarissen naar de eigen gelederen te sturen, en nu opeens wordt het cruciaal voor de Navo boys. Al jaren worden verkeerde keuzes gemaakt door de Amerikaanse cq westerse regeringen: het financieren van Al Quaidawe can't win without them in Afghanistan tegen de Sovjet, invallen in Iraq op leugenachtige gronden, het midden-oosten beleid dat voor geen meter opschiet, de banken crises, de werkeloosheid, de immense kloof tussen arm en rijk, en de navo, Obama heeft slechts één antwoord, sterkere defensie, miljoenen voor de wapenindustrie. De brandhaarden zijn talrijk en de oplossing is geweld, flits legers die maar een doel hebben, bewapenen. Er is blijkbaar geen antwoord, een analyse blijft uit, imago’s zijn belangrijker dan inhoudelijke visies. Visies zijn uit de tijd, bestaan even niet de slogan is democratie, vrijheid (de economische belangen van het westen). De navo verdedigt deze belangen boven morele belangen, rechtse standpunten wordt naar geluistert andere opvattingen worden vijandig, met een super interventie macht bestookt. Het woord vredesmissie schrappen jongens want daar trapt niemand meer in. De Navo stuurt doelbewust op een confrontatie aan…terecht de oproep van SP Roemer bij Pauw om te deëscaleren.