Nederlandse wet staat discriminatie toe

adam en eva 1‘Bij gelijke geschiktheid geven we de voorkeur aan een vrouw.’ Een gebruikelijke zin in een personeelsadvertentie. Maar wie in zijn advertentie zegt: ‘bij gelijke geschiktheid geven we de voorkeur aan een man’ overtreedt de wet.

In het basisonderwijs en in de rechtspraak groeit de verhouding tussen mannen en vrouwen scheef. Wie dit wil corrigeren door bij voorkeur mannen aan te nemen overtreedt de wet. Discriminatie?

In de gelijkebehandelingswetgeving staat dat je wel een voorkeursbeleid mag voeren, maar dat mag alleen voor vrouwen, mensen van niet-Nederlandse afkomst en chronisch zieken/gehandicapten. De voorkeur voor een man uitspreken is dus niet toegestaan.

Toch zie je vacatures waarbij mannen wel de voorkeur hebben. Met name in het onderwijs, waar relatief weinig mannen werken. CNV Onderwijs vindt dat dit ook moet kunnen en zegt in EenVandaag dat dit in de wet moeten worden aangepast. (bron Eenvandaag)

http://www.eenvandaag.nl/binnenland/52047/voorkeursbehandeling_mannen_in_onderwijs_verboden?autoplay=1

(MCU) Niet zo heel lang gelden, beste kijkbuis kinderen heeft MCU een klacht ingediend, het college van rechten van de mens ingeschakeld (zie hoe ze zelf discrimineren) klachten over geweld als een signaal oppakken bij mannen en bij vrouwen mag het worden onderzocht??? Ook de vrouwen waren niet echt solidair met de mannen, en dat met het voortschrijdend inzicht, en de nationale ombudsman die lekker doorverwijst (zijn we van het probleem af).

 de wet gelijke behandeling…. On 7 jun 2013, at 11:24, Info (College voor de Rechten van de Mens) wrote:
Geachte heer Smeets,
Hierbij bevestig ik ons telefonisch gesprek van vandaag 7 juni 2013.
U heeft aangegeven een klacht te willen indienen bij het College voor de Rechten van de Mens tegen de Kerk. U klaagt hierbij over het onderscheid dat er wordt gemaakt op grond van geslacht. U geeft aan dat er aandacht is besteed door de kerk over het misbruik van vrouwen maar geen, of onvoldoende aandacht over het misbruik van mannen. U vindt dit ongelijke behandeling en discriminatie. Daarnaast geeft u aan dat er ook sprake is geweest van geweld en dat hier geen of onvoldoende aandacht aan besteed is in het onderzoek.
In het telefonisch gesprek heb ik u medegedeeld dat het College uw klacht niet in behandeling kan nemen. In het onderstaande licht ik dit schriftelijk toe.
Het College heeft als doel het bewustzijn van de mensenrechten te vergroten en de naleving van deze rechten te bevorderen. Ik wil u daarom bedanken voor uw signaal. Dit soort signalen heeft het College nodig om te weten welke mensenrechten aandacht behoeven. Het College heeft echter niet de bevoegdheid om individuele klachten over mensenrechten in behandeling te nemen, tenzij de klacht valt onder het bereik van de gelijkebehandelingswetgeving.
Het College kan een klacht in behandeling nemen indien één (of meer) van de gronden die in de gelijkebehandelingswetgeving worden genoemd in het geding is, te weten: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte of leeftijd. Daarnaast is het werkgevers niet toegestaan onderscheid te maken op grond van arbeidsduur (voltijd/deeltijdwerk) en het al dan niet tijdelijke karakter van de arbeidsovereenkomst. U klaagt over onderscheid op grond van geslacht.
De bevoegdheid van het College is echter beperkt tot gevallen van onderscheid bij de arbeid en bij het goederen en dienstenverkeer. Het College is niet bevoegd een oordeel te geven over rechtsverhoudingen binnen kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, alsmede andere genootschappen op geestelijke grondslag of het geestelijke ambt (artikel 3 Algemene Wet Gelijke Behandeling).
Omdat uw klacht niet valt onder de in de gelijkebehandelingswetgeving genoemde terreinen, en kerkgenootschappen uitgesloten zijn van deze wetgeving is het College niet bevoegd uw klacht in behandeling te nemen. Het College zal uw melding registreren als een signaal.
Het spijt mij u niet anders te kunnen berichten.
Met vriendelijke groet,
Mw. E. L
Front Office
College voor de Rechten van de Mens
Kleinesingel 1-3
Postbus 16001
3500 DA Utrecht
T 030 888 38 88
.

klokkenluider

Geachte heer Smeets, Dank u voor uw e-mail van 25 juni 2013. Daarin deelt u de digitale correspondentie die u heeft gevoerd met het College voor de Rechten van de Mens. U vraagt de Nationaleombudsman of uw klacht terecht is afgewezen. Graag informeer ik u over de behandeling van uw e-mail. Volgens de wet mogen wij alleen klachten behandelen. In uw brief dient u geen klacht in, maar vraagt u om een juridisch advies. De Nationale ombudsman heeft niet de taak juridisch advies te geven. Dat is ook de reden dat wij uw vraag niet kunnen beantwoorden, het College voor de Rechten van de Mens heeft uw klacht ingenomen als signaal. Bureau Nationale ombudsman is niet bevoegd om hier voegt hier niets aan toe. Dat is de reden dat wij u niet verder van dienst kunnen zijn. Waar kunt u wel terecht? Voor informatie en advies kunt u contact opnemen met een Juridisch Loket. Bij u in de buurt vindt u een Juridisch Loket via (0900) 8020 (dit is een betaald nummer) of ga naarwww.juridischloket.nl.

 

One thought to “Nederlandse wet staat discriminatie toe”

Reacties zijn gesloten.