Never Leave….

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is zwarte-hoed.jpeg

‘Hopelijk wordt er meer gepraat’, was de afsluiting van ‘Never Leave Neverland’ uitgezonden door de Vpro, het vage, illustere kinderparadijs model van Michael Jackson waar hij nogal wat kinderen misbruikte onder de noemer van vrede en om op een speelse manier, lief te zijn voor elkaar. Iedereen kon al jaren zien dat er een kind uit zijn auto spurtte bij concerten om deel te worden van de adrenaline, die voor de rest van je leven je bij blijft.

Never leave…..

De Arcade, speeltuin typeerde ‘Neverland’, een soort vrijstaat voor de manipulatieve wijze waarop pedofielen te werk gaan. De RKK weet hoe ze dit varkentje moeten wassen en ver voor Neverland bestonden internaten en de parallellen zijn niet van de lucht.

Wat Neverland is voor Michael en kinderen was het hemels paradijs voor ons, internaatskinderen opgesloten achter vier stevige muren, waar je niet kon ontsnappen. Ontsnappen aan de geestelijke manipulatie was immens en zo niet onmogelijk, iedereen geloofde in hel en verdoemenis. Iedereen was katholiek en de groep zou zich tegen je keren. Michael drong er bij de kinderen erop aan ‘er nooit over te praten want dan zou het paradijs (Neverland) de hel worden en zij in de gevangenis belanden.

Wij moeten er meer over praten…..???? Als ik erover praat, kijkt een hele stad, provincie de andere kant uit. Niemand die vraagt ‘hoe zit het’. Mijn moeder keek naar het journaal en zag haar zoon. Heeft ze me gebeld en uitgenodigd voor een gesprek? Nee, ik heb een gesprek met haar ‘aangevraagd’ en na twee jaar wilde ze me te woord staan. Er moest alleen niemand bij zijn. Zo doet de kerk (en Michael J.) moeders, het ook.

Nu, ga niet roepen, ‘we waren er niet bij’, want daar zorgen de daders zelf voor. Het is een overbodig statement en dus weten we het niet! Op internaten werden we ook achtergelaten bij vreemde mannen, die we niet kenden. Sterker nog ze hadden vreemde namen als broeder Alphons of broeder Lebuinus misschien heten ze wel gewoon Ger of Cor! Wie waren zij?

In het tweede jaar op internaat zei een nieuw jongetje ‘het valt me best mee. De broeders zijn vriendelijk. ‘De eerste maand doen ze altijd vriendelijk, slaan ze niemand maar daarna gaat de zweep erover’, antwoord ik, want de andere kant van de Franciscaanse pij, had hij nog niet gezien.

Ja, hopelijk wordt er meer over gepraat maar je wordt volledig geëxcommuniceerd als je ermee naar buiten komt. Als je de leugens of het verdriet opgeeft, laat gaan dan begin je pas te begrijpen wat seksueel geweld met een kind doet.

Neverland was het pedo paradijs voor voeten-tovenaar Jackson. Hij wijde je in de lusten van het gedroomde kinderrijk. Het gebeurde al bij de energieke ‘kijk mij nou eens dansen’, ADHD up-tempo versnellingen vervingen woorden, woorden met zoete dromen. Een wereldster aan en in je bed. De internaten deden dezelfde truc: je kon er goed onderwijs krijgen, veel sporten, cultuur, zang, toneel, verwaarloosde kinderen die dezelfde opdracht meekregen om later glansvol en succesvol een carrière op te bouwen….in Neverland of in Gods rijk op aarde. Je was voorbestemd.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is images-engel.jpeg

Michael J. verklaarde al vroeg in de documentaire tegenover de moeder van Wade, ’dat ie altijd zijn zin kreeg’! Daar had mama Wade toch beter moeten opletten en ‘a red flag’ moeten zetten bij de slaap kamerdeur van Michael J. waar ze haar kind jaren liet slapen. De wolk van het ‘big stargazing’ deed zijn giftig werk en de entertainment industrie leent zich bij uitstek voor valse dromen. Ook zijn familie zag het allemaal aan en keek weg, nu dreigen ze iedereen die Michael  beschuldigd met een schadeclaim want er valt inderdaad geld te verdienen aan de Jacksons. ‘Haben sie es gewusst, herr Jackson’, wie zal hem die vraag stellen. André Rieu?

De Franciscaanse broeders kregen dat ook, links om of rechtsom, altijd hun zin of zij vertelden leugens over mijn gedrag, ‘er was altijd iets fout aan wat ik deed. Ze, voornamelijk broeder Servatius, stookten andere kinderen tegen me op, jaagden me op over het schoolplein tot in de tuin, schoolgebouw toe. De Jacksons hebben menig kind met dure advocaten aangepakt. Ik werd geïsoleerd.

Ik haalde net als ieder kind kattenkwaad uit op internaat, ik schreef en zing het al in ‘Boys School’: ‘in Boys school are many rules and one of them is to be abused’, en mijn redding is juist geweest dat ik al vroeg riep dat een pater me betast had. Nee, het was niet Gijsen geweest want die kwam er nooit. Toch kreeg een ander jongetje een gegrond verklaring en dat was gebeurd in het zelfde kamertje, in hetzelfde jaar, met Gijsen én op het jongens pensionaat te Bleijerheide’??

Een ander jongetje was weliswaar misbruikt maar niet door de nog levende pastoor uit Maastricht. Nee, er had in de geest bij het misbruikte kind ‘een persoonsverwisseling’ plaatsgevonden. Dus als we moeten leren praten, krijgen we deze discussie is het waar of niet. Who done it? Kan het kind zich dit nog wel goed herinneren? Media voer voor een lekker show maar het gebeurt wel terwijl u er niet bij was, dat moeten we er even bij vermelden. U zag in Neverland dat ‘porn and candy’, ruim voorradig waren bij moonwalker fantasy man en dat zijn muziek toch goed was ‘we are the world we are the children, ja Michael J krijgt altijd en overal zijn zin….net als bij de broeders 

Wil je erover praten?