Barbarisme

De Franse kardinaal Philippe Barbarin, die donderdagochtend werd veroordeeld omdat hij het seksuele misbruik door een priester in zijn bisdom niet aanklaagde, heeft aangekondigd dat hij zijn ontslag gaat indienen bij paus Franciscus.

Bisdom Roermond zegt niets te weten van het misbruik door Nederlandse priester in IJsland. Ontkennen, erom heen draaien! Het heet voortaan barbarisme naar aanleiding van kardinaal Philippe Barbarin, die de staats wetten naast zich neerlegde en aparte, canonieke wetgeving van Rome liet prevaleren. Zoals wereldwijd alle priesters deden, hebben wij persoonlijk ondervonden hoe priesters door schreeuwerige advocaten met veel geld werden beschermd. Commissies deden tegenstrijdige uitspraken waar een ding voorop stond, namelijk de daders komen niet of nauwelijks in beeld.

Een postzegel met een paus zal het niet snel meer worden. Aandacht voor de slachtoffers staat voorop aldus zeggen ze in Roermond, Rome maar waarom praten we dan niet met elkaar? Alleen de praktijk is dat de kerk zich niet pro-actief inzet voor slachtoffers. Hoe ik dat weet? Mea Culpa, het is nog steeds hip, wordt geboycot niet door slachtoffers maar door katholieke ijdeltuiten met veel connecties in de media. Na ‘de weg naar verzoening’ hebben we niets meer vernomen / gehoord, ze zeggen het een en doen het andere. Wekelijks begeleiden we mensen, praten, steunen, luisteren naar hun verhaal en zonder subsidie of geldmotieven want dat probeert men ons al vanaf 2010 in de schoenen te schuiven: ‘we doen het voor het geld‘!

Maar één ding wat ze, de slachtoffers zeker niet doen, is Roermond bellen want dan gaan ze een katholiek kamertje in waar alles verstomd zoals ze met het biechtgeheim gewend zijn, een stille alliantie tussen kerk en slachtoffer. Ondertussen weten we niet wie de daders zijn, wat hun psychologisch profiel, achtergrond is. Waarom zij zo kwaad werden, agressief en onbegrijpelijk veel geweld gebruikten tegen kinderen. Wij werden bij de commissie binnenste buiten gekeerd. Zij werden nooit gecontroleerd, gecheckt, geanalyseerd! Waarom niet, iedereen kon zijn gang gaan want de overheid deed niets tegen het (macht) misbruik, sloten een cordon sanitaire waar de waarheid er niet meer toe deed.

De kerk kan maar moeilijk haar gedrag / cultuur veranderen en als u mij vraagt waar dit aan ligt is het een ongebreideld narcisme, wat je recentelijk terug zag bij de duivelse bisschoppenconferentie waar zij zichzelf in ieder geval niet de schuld gaven.

De Belgische bisschop heeft gereageerd op onze zeven punten. Nederland met van den Hende weigert om ook maar iets van zich te laten horen. Dit is typisch voor hun hoogmoed en het narcisme waar ik op nogmaals op wijs maar we gaan niet, nooit (meer) op onze knieën, van boven af zwaaien hoort bij de oude middeleeuwse cultuur van een kerk, die zich buiten de realiteit plaats. Wij bestaan niet okay maar met die oude angst knuppel waar ouders en de kerk kinderen bij elkaar dreef in internaten waar we klein en gevangen gehouden werden binnen de muren van dit isolatie apparaat, is voorbij. Diezelfde sfeer willen zij terug en ik…..nooit meer.