Geef je pijn een plaats

foto Ramon Smeets
foto Ramon Smeets

Als Werkgroep Mensenrechten in de kerk zenden wij u graag onderstaande info & bijlagen door. Vlaanderen lanceert deze week vrijdag het 1712 nummer.

Vrijdag (opening) en ook de volgende dagen is er in het Ghislain Museum te Gent een tentoonstelling over het ‘historisch misbruik’ (niet enkel het misbruik in de kerk, maar in alle sectoren van de toenmalige samenleving).
De ‘oudste’ persoon (bekend in onze werkgroep) getuigt vrijdagavond in Gent. Een video zal ook de volgende dagen te zien zijn.  Zij is als kind (in 1950) in het ‘Verbeteringsgesticht’ gestopt (en kwam pas vrij op 21 jaar) gewoon omdat ze na het misbruik door de dorpspastoor bij haar thuis (haar moeder was al overleden toen ze 5 jaar was) was weggelopen en het enkele straten verder aan haar tante was gaan vertellen. Die tante belde meteen de politie. Die kwam …. en het kind werd hierdoor door de politie meegenomen en vastgezet voor ‘landloopster en zedenmisdrijven’ (als kind van 12 jaar). De dader heeft maar een paar maand vastgezeten en ligt nu als pastoor op het ‘kerkhof van eer’ begraven in een Oost-Vlaams dorp. Tot haar 21 ste jaar heeft E. door niemand haar bij haar voornaam horen noemen. Ze was gewoon nr. 9092 (of zo iets).
Hieronder en in bijlage wat info over hoe 1712 werkt.
Voor wie het wenst kan zo wat meer achtergrond terugvinden.
Onze werkgroep is in deze werking vertegenwoordigd door Staf Van Pelt, uit onze stuurgroep.
Groeten,
Rik
Aan de leden van het structureel overleg belangenverenigingen van slachtoffers

Vandaag start de 1712-campagne “GEEF JE PIJN EEN PLAATS”, in het kader van de aanpak van “historisch” misbruik.  In bijlage vindt u een samenvattende nota omtrent de inhoud en de draagwijdte van deze campagne.

In het kader van de aanpak van seksueel misbruik en geweld dat nà 1990 in diverse contexten plaatsvond, zijn we vanuit het departement WVG de nodige stappen aan het zetten met het oog op de tegemoetkoming van slachtoffers.

 

  • welke beleids- en budgetruimte er is voor de realisatie van het initiatief van een stick voor leerlingen van het 1° jaar secundair onderwijs (preventieve, sensibiliserende actie)
  • of en hoe het model van ervaringsdeskundigen in de armoede een kapstok kunnen zijn in het erkennen van zelfhulporganisaties en het valoriseren van hun deskundigheid
  • of en hoe lotgenotencontacten in heel Vlaanderen vorm kunnen krijgen