Zoek de verschillen

Bobby beerVoor de tweede keer binnen vier maanden zit de Britse commissie die onderzoek moet doen naar seksueel misbruik door hoogwaardigheidsbekleders en publieke figuren zonder leidinggevende. Terwijl het werk nog niet eens goed en wel van start is gegaan, stapte gisteren Fiona Woolf af.

Het hoofd van de onderzoekscommissie zwichtte voor de druk van slachtofferorganisaties, die vonden dat ze op een te goede voet stond met een verdachte politicus. De juriste besloot naar eigen zeggen ‘het veld te ruimen’ omdat ze het vertrouwepolitie zwijgtn van de slachtoffers miste. Fiona Woolf is Lord Mayor van Londen, een soort burgemeester van de City. De commissie kreeg in juli de opdracht na te gaan hoe overheidsinstellingen sinds de jaren zeventig zijn omgegaan met beschuldigingen van seksueel misbruik. De commissie moest de prangende vraag beantwoorden of wandaden van politici en andere invloedrijke personen zijn verdoezeld en of hun de hand boven het hoofd is gehouden.
Nauwe banden
Belangenorganisaties van slachtoffers verwijten Woolf dat ze te nauwe banden onderhield met Leon Brittan, die in de jaren tachtig minister van Binnenlandse Zaken was. Hij moet waarschijnlijk voor de commissie verschijnen om uit te leggen hoe hij indertijd omging met beschuldigingen van seksueel misbruik.Advocate Alison Millar, die een aantal slachtoffers terzijde staat, toonde zich gisteren ingenomen met het vertrek van Woolf. ‘Nu gaat er een fatsoenlijk onderzoek van start, waarbij naar de overlevenden wordt geluisterd’, zei de raadsvrouw. (bron AD)demmink
.
Ook in Nederland is er nog steeds geen ‘fatsoenlijk’ onderzoek naar de rol van Demmink, hoewel dit de opperste bedoeling was van het OM. Het blijft heen en weer draaien om de data 1986 toen volgens Demmink hij de laatste keer in Turkije zou zijn geweest terwijl zijn vermeende slachtoffers beweren 1995 /1996. Ook Demminks tipex agenda staat ter discussie maar vooral de wazige explicaties van Demmink zelf die iets lijkt toe te geven (geen agenda’s / toch nog agendaatje op zolder gevonden), de man had ook weinig tijd om op te ruimen. Fatsoenlijk? 
.
PS. Onze melding bij politie Heerlen wordt niets mee gedaan, en dit allemaal tegen de belofte in om artikel 12 procedure te starten. Zeer onfatsoenlijk.