Lotgenoten

lennon peaceKLOKK zet overleg door…….

Blog door Guido Klabbers, voorzitter Stichting KLOKK d.d. 19-11-2014

Door het Kort Geding over de sluitingstermijn was er onzekerheid over de wijze van oplossen van de misbruikdossiers. Op de korte termijn verandert er door de uitspraak van de rechter niet veel in de afhandeling. Meldingen kunnen tot volgend jaar mei worden ingediend, klaagschriften van juridisch adviseurs tot 1 augustus 2015.

Sinds 1 juli zijn bij KLOKK enkele tientallen nieuwe meldingen binnen gekomen. Geen groot aantal, maar wel stuk voor stuk ingrijpende persoonlijke geschiedenissen van mensen en soms ronduit verbijsterende beschrijvingen van het ondergane misbruik.

Daarom is KLOKK ook ondanks de sluitingsdatum doorgegaan met de mensen die zich hebben gemeld. Wij vinden dat het verlenen van erkenning een morele plicht van de kerk is , niet gekoppeld aan een datum. Wij willen dan ook veel meer aandacht voor klachtafhandeling op een directe wijze, zodat het bijdraagt aan het herstel i.p.v. door de lange moeizame procedure nieuwe trauma’s veroorzaakt.

Soms is een lang traject niet te vermijden, omdat de klager zelf veel tijd nodig heeft om dit te doorlopen. Het is zwaar door alle herinneringen die bovenkomen. Daarbij komt de eis van het leveren van steunbewijs. Hier gaat veel tijd in zitten. Ook moeten teleurstellingen worden verwerkt van het niet nakomen van toezeggingen om “te getuigen”. Geregeld durven mensen hun belofte niet gestand te doen, waardoor de klager met lege handen staat.

Het is dus niet vreemd dat het formuleren van de klacht tijd vraagt. In dit moeizame proces komen langzaam de herinneringen boven en wordt de vervaagde foto helderder. Bij de een gaat dit sneller, anderen hebben meer tijd nodig. Het is belangrijk die tijd te krijgen én te nemen.

Het zoeken naar steunbewijs via bijv. oproepen op de site van KLOKK blijft van grootman and dog belang voor de klagers. Veel JA’s maken gebruik van die mogelijkheid. De oproep wordt geplaatst als een klacht is ingediend en word geformuleerd door de JA (Juridisch Adviseur, de advocaat van de klager).!

KLOKK wil de overlegsituaties de komende tijd benutten om de organisaties van de aangeklaagden te stimuleren om te werken aan een alternatieve route voor de klachtenprocedure. De verantwoordelijkheid voor het herstel van mensen ligt ook direct bij de aangeklaagde partijen. Menselijkerwijs kunnen zij in de beginfase het verschil maken.

Op verschillende momenten in dit proces kun je behoefte hebben aan ondersteuning. Als hulp van een lotgenoot niet meer toereikend is en je professionele hulp wil moet deze beschikbaar zijn. Het Platform Hulpverlening heeft inspanningen aangekondigd om individueel maatwerk te leveren. Hulpverlening is daarmee niet enkel een zaak van “verwijzen”, maar ook van hulp bij zelf stappen zetten in het proces van herstel. Slachtoffers en aangeklaagden kunnen daarin ook samen veel stappen zetten.

KLOKK wil ook duidelijkheid over de voortzetting van de erkenning van de geweldsklachten, zeker nu voor iedereen duidelijk is dat deze zo’n stempel hebben gedrukt op de levens van de lotgenoten.

Wij willen graag dat we de komende jaren de kernvraag: “wat hebben alle inspanningen bijgedragen aan het herstel?” in positieve zin kunnen beantwoorden.

Grote zorgen hebben wij om het gevolg van de uitspraak van de rechter voor de startdatum van de “Slotactie”. Deze Slotactie zou aanvankelijk dit najaar starten. Door de uitspraak van de rechter en de uitgestelde sluitingsdatum wordt ook deze “slotactie” uitgesteld. Daar ondervinden enkele honderden lotgenoten nadeel van, omdat zij nog langer moeten wachten.

Wij hadden hen dat graag bespaard.

Guido Klabbers, 19 november 2014.