OM passief in kerkonderzoek

Het Openbaar Ministerie in Middelburg heeft de aangifte tegen kardinaal Ad Simonis wegens meineed niet serieus genomen.

Het OM heeft zelf geen enkel onderzoek verricht terwijl daar genoeg reden voor was. Advocaat Niels van Schaik van misbruikslachtoffer Gideon Uvyn uit Breda heeft dat vrijdag gezegd in een eerste reactie op sepot van de aangifte. (bericht anp)
reactie mea Culpa: Ook wij hebben ‘aangifte’ gedaan bij politie Heerlen nav rapport Deetman en het voortschrijdend inzicht dat in ons geval archieven in grote mate vernietigd zijn bij het opheffen internaat st maria ter engelen, te Bleijerheide. Dit is in ons nadeel wanneer het aankomt op een onderzoek waarbij schadeclaims zullen worden ingediend. De OvJ te Heerlen zou naar mijn klacht kijken maar na enkele telefoontjes wordt de lijn steeds verbroken. Het OM heeft geen zin in onderzoek RKK??? De aangifte is op 4 Januari gedaan bij Hans Scheepers en Cor van Haaren, politie Heerlen.  Beide heren waren op het moment van aangifte zeer betrokken  bij onze klachten. Ook andere aangiftes te Maastricht, Sittard werden terzijde geschoven. MCU zal dit tijdens hoorzitting Tweede kamer , Woensdag 18 April deze halsstarrige tegenwerking, passieve houding OM ter sprake brengen. Politieke partijen zijn al geïnformeerd. Het OM blijft passief. Waarom?
……………….en dan nog dit……….
Overste Werner van de verantwoordelijke congregatie arme brüder FranciscusBleijerheide te Düsseldorf ziet alleen iets in ‘excuses’, en voelt zich verantwoordelijk maar kerkelijk, noch juridisch niet tot enige compensatie van de zestig ‘Engelen jongens’, slachtoffers geweld / misbruik, aansprakelijk. Spelen andermaal zelf voor rechter. Namens zestig Engelen jongens: wij voelen niets voor excuses.