OM passief in kerkonderzoek

Het Openbaar Ministerie in Middelburg heeft de aangifte tegen kardinaal Ad Simonis wegens meineed niet serieus genomen.

Het OM heeft zelf geen enkel onderzoek verricht terwijl daar genoeg reden voor was. Advocaat Niels van Schaik van misbruikslachtoffer Gideon Uvyn uit Breda heeft dat vrijdag gezegd in een eerste reactie op sepot van de aangifte. (bericht anp)
reactie mea Culpa: Ook wij hebben ‘aangifte’ gedaan bij politie Heerlen nav rapport Deetman en het voortschrijdend inzicht dat in ons geval archieven in grote mate vernietigd zijn bij het opheffen internaat st maria ter engelen, te Bleijerheide. Dit is in ons nadeel wanneer het aankomt op een onderzoek waarbij schadeclaims zullen worden ingediend. De OvJ te Heerlen zou naar mijn klacht kijken maar na enkele telefoontjes wordt de lijn steeds verbroken. Het OM heeft geen zin in onderzoek RKK??? De aangifte is op 4 Januari gedaan bij Hans Scheepers en Cor van Haaren, politie Heerlen.  Beide heren waren op het moment van aangifte zeer betrokken  bij onze klachten. Ook andere aangiftes te Maastricht, Sittard werden terzijde geschoven. MCU zal dit tijdens hoorzitting Tweede kamer , Woensdag 18 April deze halsstarrige tegenwerking, passieve houding OM ter sprake brengen. Politieke partijen zijn al geïnformeerd. Het OM blijft passief. Waarom?
……………….en dan nog dit……….
Overste Werner van de verantwoordelijke congregatie arme brüder FranciscusBleijerheide te Düsseldorf ziet alleen iets in ‘excuses’, en voelt zich verantwoordelijk maar kerkelijk, noch juridisch niet tot enige compensatie van de zestig ‘Engelen jongens’, slachtoffers geweld / misbruik, aansprakelijk. Spelen andermaal zelf voor rechter. Namens zestig Engelen jongens: wij voelen niets voor excuses. 

11 gedachten over “OM passief in kerkonderzoek”

 1. Nog even een vraagje, Ed. Heb jij/hebben je broer en jij -sorry als de huidige realiteit daarover een pijnlijke confrontatie voor je zou betekenen – een persoonlijk dossier over wat er met jullie gebeurd is? Ik bedoel dus papieren over wat er met jullie gebeurt is? al was het maar copietje van bevolkingsregister?

  1. De toegewezen jurist heeft inmiddels een foto van mij en mijn broer, genomen in het eerste jaar op Bleijerheide, op de slaapzaal van br. E.
   En ik heb nog meer foto’s. Dat valt nooit te ontkennen.
   Voeg dus foto’s toe aan je dossier als je ze hebt!!!

 2. Je blijft goed, Ed. Oftewel: crispina je past het omgaan met je nachtrust maar aan, want ik Ed heb me toch een zooitje belangrijks te vertellen! Ja, mijnheer.

  Maar doe je mond open en niet alleen bij een of andere hotemetoot of binnen de Bleyerheide club, zodat we allemaal mee kunnen denken.

  Wedden dat we dan het antwoord op de vraag hoe vangt de koe een haas vinden?
  Want ook wat je hier zegt, Ed, is weer eens goud waard! Opnieuw een paar problemen die bekend zijn en waarop heel concrete antwoorden/oplossingen mogelijk zijn. Kwestie van touwtjes aan elkaar knopen.

  Mijnerzijds dus opnieuw eerst effe kauwen en dan alsnog een reactie wat later.
  Wellicht dat Corrie en Leo daar dan ook weer iets mee kunnen in hun wandelingen langs der politiek en de PG. (mooi werk Corrie!)

  Hoewel ik er van overtuigd ben dat een deel van de oplossingen/antwoorden heel simpel met behulp van/binnen heel wat niveau’s lager gevonden zouden kunnen worden.

  De pest van hotemetoten is nu eenmaal dat ze vaak alles weten van de export van eieren maar geen idee hebben dat het ook wel handig is als je weet waar de koekepan hangt.

  komt terug dus. Geweldig Ed, beschouw jezelf als benoemd tot opper-juweel!! 🙂

 3. Hallo Crispina, Ed,

  Wij zullen zeker de procureur generaal van het ministerie van Justitie en de politiek er op attent maken dat ondanks de toezeggingen op 18 jan. er nog steeds wordt geweigerd aangifte op te nemen in dit soort zaken!!

  Hartelijke groet,

  Corrie

 4. @Crispina
  Procureur Generaal verklaarde tijdens de hoorzitting van 18 jan. dit jaar dat álle aangiftes die niet met verjaring te doen hebben worden behandeld. Dat is gelogen en dat kan ik aantonen, zonder nu verder op details in te gaan.

  Zelfs is het zo dat gesteld wordt dat er twijfels bestaan over het feit dat ik 8 was toen ik op Bleijerheide kwam en mijn broer pas 6. Dat kán niet zegt de rkk.

  We hebben dus hier te maken met een niveau dat zijn weerga niet kent…

 5. Ha Ed, ik zou nog even op die aangiftes terugkomen waarbij ik mij afvroeg of hierbij wellicht ook procedurele problemen zouden hebben kunnen mee gespeeld.

  Ik heb van Bert begrepen dat jullie 18 april uitgenodigd zouden zijn (??) voor een hoorzitting. Ik neem aan dat dat dan met politici is ?
  Misschien is het een zinnige suggestie om dit daar dan zeker ook te melden?

  Jullie hebben het vanuit MCU al vaker gehad over problemen bij aangiftes er kennelijk ervaren worden bij het doen van aangiftes/meldingen die geweigend worden en zonder nu precies te kunnen snappen wat daarbij dan wel (of niet) de problemen bij zijn geweest is kan ik je/jullie op grond van mijn eigen ervaringen alleen maar van harte aanbevelen juist deze ervaringen van jullie bij politici te melden.
  Zij zijn de personen die om duidelijkheid hierover kunnen verzoeken.

  Zoals je op mijn weblog kunt zien – in antwoord op vragen van Mevr. Knibbe, destijds nog MCU –

  http://crisipina.blogspot.com/2010/06/wanneer-door-verjaring-aangifte-bij-de.html

  heb ik zélf een melding gedaan omdat aangifte wegens verjaring niet mogelijk was.

  Het doen daarvan was destijds voor mij voorwaardelijk voor ik ook maar op welke manier dan ook iets kon met die Cie. Deetman.
  Ik wist toen dat dat voor mij heel essentieel was (al snapte ik nog volstrekt onvoloende, weet ik nu, waarom en hoe dan). En het zou mij weinig verbazen wanneer het belang daarvan – juist voor onze categorie historisch geweld/misbruik getroffenen – niet of onvoldoende herkend wordt binnen politie/justitie.

  Je Recht in een (democratische) Rechtstaat is een knap ingewikkeld gevoel.
  En ik heb mij dat de afgelopen bijna 2 jaar temidden van die orkaan van geweld die over ons heen is gestort heel hartgrondig gerealiseerd ook.
  En het belang van die melding ook verder gerealiseerd in deze
  2 jaar “Deetman +”.

  Ik zelf heb naast een aantal andere zaken met die melding, zelfs al was duidelijk dat die correcte politiedames nauwelijks een idee hadden waarover ik het had, pas voor de 2e maal heel basaal ervaren dat ik een Rechtspositie had.
  Zélfs al kon ik die niet (tgv de verjaring) niet effectueren. Zegt men, denkt men.
  Dat is een volstrekt verkeerde aanname!!!

  De eerste keer was wat heel simpel lijkt maar het niet was: de handtekening namens de burgermeester van Amsterdam, waarmee ik de toestemming kreeg om uit het archief inzage te hebben in persoonlijke dossier van mijn familie.

  De inhoud van dat dossier waarnaar ik jaren heb lopen zoeken was heel belangrijk (gevolg van een van de vele miskleunen waarover onze HH Staat welvoldaan en diep onder de indruk van zichzelf in geval van binnenlandse wezen nooit had gedacht, wat ze dan goddank wel hebben gedaan bij buitenlandse adopties) .
  En inderdaad was dat dossier – voorloper van de Bijstandswet – meer dan schokkend informatief (en mijn herinneringen bevestigend). Heel kort: het toonde o.a. aan wat het gevolg is geweest van de mishandeling van een non van mij en mijn jongere broertje, en dan ook nog eens in de weken vóór mijn vaders stierf zowel als de afhandeling na zijn dood van het feit dat door die mishandeling mijn kleine grote broer weg moest – dus naar de broeders van OLV 7 smarten, yeah yeah grimlach nu om niet te hoeven brullen).
  Mijn vader , een half jaar weduwnaar met 3 kleine kinderen, stierf tijdens deze procedure over Soete Lieve Gerritje en die broeders.

  Maaar wat minstens zo belangrijk was was die handtekening.
  Namens de burgemeester gaf een mijnheer op een archief mij terug wat van mij was. Nog helemaal afgezien van de gruwel die er in dat dossier staat.

  Het doen van die melding, voorwaardelijk vooraf aan wat dan ook met die Deetman Cie. was de 2 maal.

  Ik zou zonder die melding e wat ik daardoor heb ervaren/wat dat heeft betekent een jaar geleden tgv. stompzinnig politieoptreden hartstikke dood zijn geweest ! Er werd die dag een ander neergeschoten, een advocaat die van voetbal hield. Wat ik goddank pas later hoorde. maar ik weet wat er met mij is gebeurd ik weet waartoe ik in staat ben geweest. En dat was het gevolg van die melding.

  Die melding heeft mij laten weten ook temidden van alle door mij als diep walgelijk en mensonterend orkaan van geweld van de afgelopen 2 jaar tot in de grond onder mijn tenen en wat daar tussen zit dat ik leef en wens te leven in een democratische Rechtstaat gebaseerd op individuele Mensenrechten en dat op mijn wijze ook eis ook.

  Dat zijn dermate diep ingrijpende ervaringen rondom het niet-hebben van een Rechtspositie die op allerlei manieren horen bij onze jeugdervaringen en de ontkenningen daarvan. Het is dus ook bepaald niet vanzelfsprekend dat de rest van “wij hollanders” zonder die geweldadige ontkenning dat door hebben.

  Ik werd van die Rechtspositie zorg-afhankelijk als klein snotneusies (tussen mijn 6e en 7e). Dat is flink wat jonger dan de Bleijerheide bevolking. Maar, nog afgezien dat een aantal van de Bleijerheide mannen ook daarvoor als jonger snotneussie al Zorg afhankelijk waren kennelijk, ik kan mij heel goed voortellen dat ook bij jullie dergelijke ingewikkelde eigen – en leeftijds verbonden – gevoelens/ervaringen bestaan.

  En juist omdat dit zulke diep ingrijpende, maar m.i. veel te weinig besproken of (door aderen) gerealiseerde ervaringen zijn kan en mag het niet zo zijn dat mensen géén melding kunnen doen, zelfs al kan er tgv. verjaring geen aangifte (dus opsporing etc. ) gedaan kan worden.

  En zeker niet wanneer die vorm van mond dood maken door Justitie dan ook nog ’s zou bestaan door zoiets stompzinnigs als procedures.
  En er heel simpel een oplossing voor gevonden kan worden.

  Dat is vragen om agressie en geweld, want helaas is het zo dat uit je vel barsten maar al te vaak betekent dat een ander uit zijn vel barsten. nog voor ie het door heeft.
  En iedereen die uiteindelijk nog steeds terrorisme en de daarbij horende flarden mens niet serieus neemt is een volslagen idioot maar met stront gooit naar slachtoffers is een volslagen randidioot die zich schuldig maakt aan verzuim!!

  Nou ben benieuwd of hier erg grote onzin staat, ’t is niet terug te lezen 🙂
  Maar gemeend? Yep!!

  Je had een hele goede opmerking, Ed.
  Wil je die niet te vaak maken aub. Die kosten me mijn nachtrust 😉
  Bedankt!

 6. Ed, je stelt hiermee (alweer) een vraag die wel ’s knap belangrijk zou kunnen zijn voor ons allemaal. Daarom op het risico af dat ik (ook alweer 🙂 ) gigantisch uit mijn nek zit te kletsen, maar zou het kunnen zijn dat dat iets met procedures en verjaring te maken heeft en hoe daar mee om gegaan wordt?

  Ik kom er wat later graag nog even op terug aan de hand van mijn eigen ervaring.
  Want je schept nu verwarring in mijn bovenkamer door je andere opmerking over “nalatigheid in aanpak”

  Goed om te zien dat het cadeau krijgen van die Belgen van het woord “schuldig verzuim” ook voor jou kennelijk belangrijk was (is). Hier idem dito.

  Soms is het inderdaad een woord dat heel verhelderend/verduisterend werkt. “t Was voor mij in ieder geval een niet te onderschatten eye-opener.

  (Alleen al daarom buiging buiging buiging zouden we -conform goede kloostergewoonten – een bod moeten doen op die Wim de Troy. Een verfrissende aanpak in waanzinland doet soms wonderen in ’t land der blinden met eigen apentaaltje, waar je in machteloosheid heel wat meer aan hebt als wat voor juridsche uitspraak dan ook 😉 )

  Conclussie: Ed, wat een verspilling als jij je mond dicht zou houden!!

 7. @Bert
  Hoe kan het dat de ene klager van Nettie Bulte wél een MELDINGSNUMMER krijgt en een andere klager géén MELDINGSNUMMER krijgt van Cor van Haaren. Ondanks dat die melding in hun pc “staat geregistreerd”.
  Zelfs niet na mails en 2 aangetekende verzoeken per post hiertoe aan de politie.
  Daar begint ’t al mee. En dan verbiedt OvJ Scharenborg zelfs aangifte.

  In België heet “nalatigheid in aanpak” heel treffend “schuldig verzuim”.

 8. Het goedkoopste is de PIEP methode.
  Als niemand meer PIEPT stoppen ze van zelf.
  Maar heren van OM en KERK wij blijven heel lang PIEPEN.
  Waarschijnlijk gaan jullie oren er zeer van doen en jullie dan tot het inzicht komen dat waar jullie nu mee bezig zijn helemaal niet CHRISTELIJK is.

Reacties zijn gesloten.