Ijzeren discipline

Gisteren schreef Willem over de netelige bijbelbelt waar hij met zijn vrouw Anita doorreed (gas geven jongens) en waar iedere seksuele drive angstig klopt onder een ijzeren discipline. Er is nog niet zoveel bekend uit die streken, ze hangen daar niet de vuile was buiten zoals bij die arme katholieke kerk die door het celibaat, hun seksuele masker moeten afzetten. De kerk en Deetman willen ons bij gelegenheid erop wijzen dat geweld en seksuele onvrijheid in alle lagen van de maatschappij voorkomt. Wij hebben nooit ontkend dat het geen wereldlijk probleem is, universeel onze ziel schuurt, dat de onschuldigen even schuldig zijn als de rest, de farizeeërs, de artsen, de kardinalen, de bijbelbelters, the rock and roll boys and girls, pastoortje of broedertje en al die de maagdelijke nonnetjes. Ook ik ben wel eens te ver gegaan, zij was volwassen, had met haar al meerdere malen gevreeën, zij wilde die keer niet, ben weliswaar gestopt maar had toch een grens overschreden. Diepe spijt, vooral dat ik haar als vriendin een tijd ben kwijt geraakt. Er wordt overigens door een anonymus beweerd dat ik een studente begluurde in een huis waar we met meerdere mensen ooit hebben gewoond. Dit is niet waar, ik ben een vrije jongen, hou van seks, ben soms aardser dan aards maar dit soort domme voyeurisme is niet aan mij besteed. Voor seksepietje is in mijn leven geen plaats (ik refereer aan interview Limburger pastoor Jan S. pardon Jan Schafraad) en voor iedereen die het weten wilt: de katholieke seksuele moraal is niet alleen ziekmakend maar ook immoreel. Ze ontkend het wezen van de mens, en dat terwijl de kerk het probleem van zich af wilt schuiven en in een breder perspectief wilt plaatsen (ook het geweld) maar niet dat het als een boemerang bij haar terugkomt als zijnde dat het een probleem is. 10.000 tot 20.000 slachtoffers en geen dader te bekennen. KNR Patrick Counet kent daders maar wordt nooit gehoord. Wij waren als kinderen de broeder de baas!? Grotesk, en dan zijn er ook nog mensen die dit heilig geloven. Zij hebben veel te verbergen. Zie een onderzoek onder huisartsen die tenminste toegeven dat het geen incident is.

 

Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:778-82

Onderzoek

Seksueel contact tussen huisarts en patiënt: prevalentie en risicofactoren

P.M. Leusink en H.G.A. Mokkink

DOEL.

Vaststellen van de omvang van seksueel contact tussen huisarts en patiënt en nagaan of er een relatie bestaat tussen het vóórkomen van seksueel contact en persoons- en praktijkkenmerken van huisartsen.

OPZET.

Dwarsdoorsnedeonderzoek.

METHODE.

In de periode februari-mei 2002 werden vragenlijsten toegezonden aan een aselecte steekproef van huisartsen (n = 1250). Deelname was anoniem.

RESULTATEN.

Er reageerden 977 huisartsen (respons: 80). Onder hen waren relatief veel vrouwen en huisartsen van 50 jaar of jonger. Van de 977 huisartsen hadden 32 ooit seksueel contact met een patiënt gehad: 30/695 (4,3) van de mannelijke en 2/247 (0,8) van de vrouwelijke huisartsen. Bij 24 (75) van hen had coïtus plaatsgevonden. Van de 32 daders hadden 11 (34) met 2 of meer patiënten seksueel contact gehad. Van de 30 mannelijke daders beoordeelden 20 (67) achteraf het gedrag positief voor zichzelf en 22 (73) voor de patiënt. Het seksueel contact met een patiënt kwam vaker voor bij mannen die tijdens het onderzoek ouder dan 50 jaar waren. Het vóórkomen was niet gerelateerd aan de urbanisatiegraad van het praktijkgebied of de grootte van de maatschap.

CONCLUSIE.

Seksueel contact tussen huisarts en patiënt beperkt zich niet tot incidenten. Het bewust zijn van de eigen normale seksuele gevoelens is niet voldoende ter preventie. Het is noodzakelijk gericht beleid te implementeren.

 

 

 

 

4 gedachten over “Ijzeren discipline”

    1. ja, van wie is dit blog? Artikelen van anderen worden met hun naam onderschreven. Zo dat weet je ook weer.

Reacties zijn gesloten.