OM RKK onderzoek

onderzoeker-of-detective-_49d3454e9cc9e-pGeachte heer Smeets,

Samen met mijn collega Dr M.W.van Boven maak ik deel uit van de commissie archiefonderzoek OM RKK. Wij hebben in augustus jl. een rapport uitgebracht over het handelen van het OM in zaken van seksueel misbruik in de RK kerk.
Wij doen op dit moment een verkennend onderzoek naar het optreden van de politie in dergelijke zaken.  Het gaat om de vraag of aangiftes van seksueel  misbruik  binnen de RK Kerk door de politie zorgvuldig zijn behandeld.  We willen daarom graag in contact komen met  slachtoffers die klachten hebben over het handelen van de politie. Wij zijn met name op zoek naar gevallen waarin slachtoffers vinden dat door de politie ten onrechte geen gevolg is gegeven aan aangifte  van misbruik.
Wellicht is  het mogelijk om via u of via uw stichting MCU op het spoor van dergelijke gevallen te komen.  Daarom vragen wij uw medewerking. Wellicht zou een mededeling van ons onderzoek op uw site kunnen worden geplaatst. Dat is ook gebeurd op de website van KLOKK.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Mr. F.H. Koster
Commissie Archiefonderzoek OM RKK
070-3765806
06-20979300
Lange Voorhout 13, 2514 EA Den Haag
Postbus 556, 2501 CN Den Haag
.
(MCU) Geachte heer Koster

Ja, we hebben zelf, en op verzoek van OM dhr. Moraal, melding gemaakt bij politie Heerlen / Kerkrade over de praktijken op het Franciscaner jongensinternaat te Bleijerheide, daar maken we geen geheim van.
Er gebeurt niets, net zoals in de vijftiger, zestiger, zeventiger nou ja gaat u maar door tot in deze tijd, wordt er niets mee gedaan.
Er is dus niet veel verandert.
Wij kunnen en zullen u helpen aan informatie, en uw verzoek zeker op ons blog plaatsen.
.
Bert Smeets
voorzitter / woordvoerder
stichting Mea Culpa United