OM versus RKK geweld en de stilte erna

geachte Dames / Heren  (brief geschreven 24 Aug 2011)
Hierbij vraag ik uw aandacht voor het navolgende.
Het is de statutaire doelomschrijving van MEA CULPA UNITED om misstanden, zoals mogelijk gespeeld hebben in de kwestie Heel, St Anna, St Maria ter Engelen, en andere RK instellingen, aan het licht te brengen.
Ons heeft informatie bereikt dat er mogelijk op grote schaal Luminal (een kalmeringsmiddel dat bij overdosering dodelijk is) is gebruikt en mogelijk van invloed kan zijn geweest op het overlijden van de slachtoffers in deze zeer trieste zaak.
MEA CULPA UNITED verzoekt het Openbaar Ministerie:
–      Om MEA CULPA UNITED in deze zaak aan te merken als belanghebbende, als bedoeld in de wet;
–      Om in overleg te treden omtrent de beschikbare informatie betreffende het gebruik van Luminal;
–      Om het gebruik van Luminal, hetgeen mogelijk met het overlijden in verband staat, in het strafrechtelijk onderzoek te betrekken;
–      DNA-onderzoek in overweging te nemen zodat het gebruik van Luminal (of mogelijk andere stoffen) kan worden onderzocht c.q. achterhaald.
Graag ben ik bereid tot overleg.
Met vriendelijke groet,
B. Smeets
Voorzitter stichting MEA CULPA UNITED