Onnozele kinderen

Bleijerheide doopbelofte

Heilige avond, 24 December, ik moest mezelf effe in de wangen knijpen, ben ik bij de politie of bij meneer pastoor, ‘blijf elkaar vooral steunen’, kreunde de beambte. Na drie uur op het politie bureau wist men geen raad met de aangifte van MCU, bisschoppen, KNR aan te klagen. Plus een onderzoek naar Deetman, of hij wist van de deal tussen KNR en bisschoppen die afspraken dat het geweld niet onderzocht hoefde te worden’, zoals aartsbisschop Wim Eijck het in de Telegraaf van Zaterdag 17 december verwoordde, ‘het is al schokkend genoeg’.

De politie man dacht diep na, ‘een aangifte tegen de bisschoppen en KNR, ik heb natuurlijk een mening’, hield hij ons mysterieus voor, maar ik ben bereid om met jullie mee te denken hoe we deze klacht kunnen formuleren. ‘De zedenpolitie daar hoort ie thuis’, ging een groot licht door politie bureau Maastricht. ‘Nee, antwoorden we zijn niet misbruikt door Deetman of van Eijck, of broeder van Dam’, deze keer zijn we niet verleidt maar misleidt! En met ons duizenden anderen slachtoffers die nergens terecht kunnen, noch bij het meldpunt, noch bij Deetman, geen compensatie krijgen voor hun ellende omdat zij KNR, bisschoppen onderlinge afspraken maken om nog grotere imago schade te voorkomen, een soort prijsafspraak, die ten nadele is van deze duizenden slachtoffers van geweld, en psychisch terreur, dat is pure diefstal. Denkt oplichter van Eijck dat we onnozele kinderen zijn?

Het staat letterlijk in de Telgraaf, een uitspraak van de aartsbisschop, hoofd van het instituut dat 10-000 tot 20.000 kinderen heeft misbruikt: ‘het seksueel onderzoek was al schokkend genoeg’. De politie beambte dacht diep na: ‘prijsafspraken, ‘je moet bij de OPTA zijn’!

Een andere klacht die wij, ik noem hem even 261, aangifte deed over een misdaad tegen de menselijkheid. Het meldpunt laat steunbewijzen verdwijnen, ze zijn er niet, wordt door een van de juridische adviseurs bevestigd terwijl wij de steunbewijzen kennen, met datum en alles. Nieuwe doofpot, 261 en ik voelen ons bestolen, andermaal flikt de kerk het om priesters te beschermen. Wij zijn de onnozele kinderen, althans dat denken ze. Zie zijn brief onderaan!

25-26 December…MCU mailbox loopt vol met reacties van mensen die zeer teleurgesteld zijn in de kerk; woede bij sommigen, kerstmis hoeft niet meer, steeds meer geloof in de kerk ebt weg. ‘Christus is niet geboren maar gestorven deze dag’

28 December Onnozele kinderen, zullen zij zich wederom laten piepelen door kerk en staat?

Nee, op 25 mei is er een bespreking op de Lange Voorhout met de Cie Deetman, de aanwezigen babbelen over het ontstaan van Mea Culpa, de commissie is zeer geïnteresseerd hoe Mea Culpa ver voor andere organisaties, aan de bel trok? Ondergetekende vertelt dat hij ook al fel tegen de oorlog in Vietnam actie voerde, dus dat het een beetje in zijn bloed zit. Dan wordt op punt 25 van de notulen, ondertekend door secretaris Creemers, het volgende gevraagd aan een van de vijf Mea Culpa leden:

25.

De heer M vraagt hoe het gedrag van broeder Eymard, Jan S op  Bleijerheide zou moeten worden benoemd in een politieaangifte. De heer B spreekt van seksuele aanranding. Jan S heeft zijn geslachtsdeel betast en hem  letterlijk afgetrokken. De heer Smeets werd in Maastricht herkend door iemand die hem meldde dat Jan S hem ook had misbruikt. Er zijn dus meer slachtoffers, maar niemand durft hem blijkbaar aan te pakken. (einde quote notulen Deetman).

Van deze, en ook andere klachten bij meldpunt SM is niets terug te vinden in het eindrapport Deetman, en dan zou dit toch doorgegeven worden aan het OM, en bisdom Roermond. Niets gebeurt. Nu vernamen we van juridische adviseur W dat meer steunbewijzen ontbreken die bij het meldpunt die al maanden geleden zijn ingediend, toen ging bij ons de bom los. Ook bij andere organisaties gebeurt hetzelfde. Wij staan niet alleen, wij de onnozele kinderen?

Dan is er nog Valentinus, v N K hij leeft ook nog, met zijn missie werk in Brazilië waar de Francicaner broeder congregatie al heel lang een geheime samenwerking mee onderhoudt. In Potim, natuurlijk voor de kindjes! Ook zijn steunbewijs is weg, er is geen match terwijl wij zeker weten van onze vriend uit Tilburg, dat er meerdere klachten over Valentinus zijn ingediend. Ik heb bisschop Wiertz al in 2010 gevraagd naar Valentinus v N K te kijken in verband met de aanwezige molenstenen in paleis Roermond dat misbruik onmiddellijk zou worden aangepakt, ‘de diepe zee in met het tuig’ sprak de bisschop ferm! Bisschop Wiertz doet uiteindelijk niets, zegt niks behalve dat hij in een interview met de regionale zender L1 begint over pijpen en Clinton, het bewijs dat je niet schuldig bent als je niet weet van pijpen!! De nu inmiddels seksueel voorgelichte bisschop Wiertz en aartsbedrieger van Eijck moeten opstappen, wegen misleiden van de staat, meer weten en dus misdaden verbergen, het morele recht om gehoord te worden negeren, vooral Wim Eijck die ieder menselijk geluid met grote ijdelheid omzeilt. Wiertz heeft nog iets menselijks, probeert het wel maar zit gevangen in zijn eigen doofpot.

De kerk schuift na het Deetman rapport een beetje, maar blijft zitten ontkennen, manipuleren, bedriegen en neemt met de wet een loopje. Mevr. Arib (PvdA) stelt net voor de kerst andermaal vragen aan de minister van Veiligheid en Justitie over vervolging van de rooms-katholieke kerk vanwege seksueel misbruik en eventuele personele consequenties daarvan (ingezonden 23 december 2011) mevrouw Arib had in 2009 ook al vragen gesteld aan de toenmalige minister Hirch-Ballin:

Herinnert u zich uw de vragen van het lid Arib over seksueel misbruik van kinderen binnen de kerk. (antwoorden ontvangen op ontvangen 17 augustus 2009)? Blijkt uit de u thans beschikbare gegevens nog steeds dat het tot nu toe één keer is voorgekomen dat iemand bij veroordeling voor een zedenmisdrijf door de rechter uit zijn geestelijk ambt werd ontzet (antwoord 7 van 17 augustus 2009)? Zo nee, hoeveel keer is dat inmiddels dan wel aan de orde geweest?

Priesters worden niet zo snel veroordeeld, dat staan heel veel usurpatoren niet toe.

4

Welke mogelijkheden zijn er om een kerkgenootschap inclusieve hun de onderdelen en lichamen die daar deel van uitmaken strafrechtelijk te vervolgen dan wel civielrechtelijk aansprakelijk te stellen? Verschilt hierin een kerkgenootschap van een andere rechtspersoon?

Bent u bereid te doen onderzoeken welke strafrechtelijke dan wel civielrechtelijke

maatregelen genomen kunnen worden tegen de rooms-katholieke Kerk als rechtspersoon? Zo ja, op welke wijze gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet? Hieronder een manier waarop de kerk anno 2011-2012 verder schade probeert te voorkomen. OM, u hoeft niks te doen!

De parochianen van de St. Lucasparochie, met de kerk aan de Hamersveldseweg in Leusden, weten niet precies wat de reden is dat een van hun pastoors, Bert Sturkenboom, vlak voor de kerst op non-actief is gesteld door aartsbisschop Wim Eijk van Utrecht. Sturkenboom is volgens het parochiebestuur geschorst, omdat er een klacht over hem is binnengekomen bij het aartsbisdom in Utrecht. Dit is inmiddels een onderzoek begonnen naar de aantijging. Parochie en aartsbisdom willen gedurende dit onderzoek geen mededelingen doen over de aard van de klacht. De schorsing geldt voor onbepaalde tijd en de pastoor mag in deze periode ook niet in het gebied van de parochie wonen. (Oei oei, niet buiten spelen? Dat lijkt verdacht veel op HET roomse probleem.)

in de kerk met schone jongens

Laten we nu eerst die compensaties van Lindenbergh tegen het licht houden, en de eer bonus voor Deetman die het essentiële verband tussen macht, geweld en misbruik niet onderzoekt van de kerk, ondanks het geweldige archieven leeswerk van de commissie, daalt een dikke vette schaduw over het rapport, daar ondergetekende dit ook vanaf het begin op gehamerd heeft, het venijn uit het onderzoek haalt. Dat kan als je land Neder…..land heet, toch is onze stem in deze internationale misbruik / macht / geweld affaire belangrijk om in verzet te komen, zeker voor de landen waar het nog erg stil blijft zoals Frankrijk, Polen, Italië, want wij kunnen met concrete feiten hun en onze strijd definitief oppakken. Vooralsnog geen Arabische lente voor de slachtoffers / overlevers maar wel een pittige zwarte kerst, de onnozele kinderen zullen opstaan.

Hieronder een overlever nr 261 en zijn brief aan juridische adviseur kerk.

Zeer geachte mr. W

In het concept-klaagschrift vind ik niet terug wat de kern is, namelijk dat ik de 11 broeders en hun verantwoordelijken aanklaag vanwegemisdaden tegen de menselijkheid.

U heeft mijn melding bij de politie van Kerkrade, d.d. 08 juni 2011, die per aangetekende post is verstuurd. Dat wil ik terug zien in het klaagschrift, da’s evident.

Verder vraag ik me af hoe ik uw versie verder moet wegen, gezien het feit dat aan U kennelijk steunbewijs wordt onthouden door het Meldpunt.  Al drie maanden geleden heeft namelijk Dhr. B aangifte gedaan, bij Meldpunt, bij uw collega mr. Sophie v/d Gijn. Het betrof met name br. Eymard/Jan S wegens feitelijk seksueel misbruik, hiervoor heeft Dhr. B steunbewijs overlegd van mij en nóg iemand! Da’s 3x!

Verder klaagde Dhr. B, bij diezelfde collega van U, de broeders Leonardus, Servatius, Monulphus en pater Landrio/Landric. Oók wegens misdaden tegen de menselijkheid.

Die aanklacht heeft Dhr. B zelfs reeds in mei 2011 tegenover Dhr. Deetman persoonlijk geuit, namelijk het seksueel misbruik door Jan S. Toch stel ik uit uw onderstaande mail vast, dat U beweert dat er in mijn casus, die U beheert, géén steunbewijs voorhanden is in de database van U en uw confrères.  Steunbewijs ontbreekt in mijn casus, beweert U, voor de volgende broeders:

br. Eymard (leeft nog) ???

br. Valentinus (leeft nog)

br. Alphons (leeft nog)

br. Otho

br. Lebuïnus

br. Lucas

br. Philippus

pater/priester Landrio/Landric

Het behoeft geen uitgebreid betoog meer om U duidelijk te maken hoe ik de procedure tot nu toe kwalificeer. Het is een grote schande en 1 grote doofpot, naar ’t schijnt. “Wir haben’s nicht gewusst.”

U zult begrijpen dat ik benadeelde partij ben in deze, omdat mij opzettelijk steunbewijs wordt onthouden, c.q. verduisterd wordt, wat reeds geruime tijd eerder is ingediend bij uw confrère.

Het betreft in mijn casus al 2 daders die opzettelijk NIET gematched worden in uw concept-klaagschrift voor mij. Dat is bepaald géén sinecure! Nu is natuurlijk de vraag, hoeveel steunbewijs wordt mij nog meer onthouden, welke daders zijn er óók niet gematched en welke feiten c.q. misdaden daarmee ook niet.

Dan heb ik het alleen maar over mijn eigen casus, maar hoeveel slachtoffers zijn opnieuw slachtoffer van deze doofpotpraktijken, dat is tegelijkertijd een belangrijke vraag.

Ik verzoek U dan ook om namens ondergetekende, als benadeelde partij aangifte te doen bij de politie en wel 2-ledig:

Aangifte vanwege verduistering van steunbewijs c.q. verzwijgen, kortom doofpotten door Meldpunt Seksueel Misbruik RKK in mijn casus.

Aangifte tegen bisdom Roermond en KNR als verantwoordelijke kennisdragers, zonder gevolg, van misdaden (tegen de menselijkheid).

Belangstellend wacht ik nieuws uwerzijds af, verblijve

nr. 261

4 gedachten over “Onnozele kinderen”

 1. Broeder Eymard leeft nog steeds ga maar kijken in Maastricht pastoor van de Koepelkerk.

  Als de omgeving in een woonwijk een familie verdenkt van geweld tegen kinderen staat de Jeugdzorg voor de deur en worden de kinderen uit huis geplaatst.

  Wat een verschil met vroeger.

  De geestelijke die dat deden met de slachtoffers van 1940 tot 1980 konden gewoon hun gang blijven gaan.
  Want de doofpot stond al klaar in de kloosters en bisdommen.

 2. Oeps Dwarsligger,
  je aanvulling behoeft misschien nog een beetje uitleg/aanvulling? 🙂

 3. Aanvullend/ correctie: Laatste zin,

  “Ik kan zeggen van wel, maar dan verneuk ik wie dan ook, die het aangaat en er DONDERS GOED weet van heeft, dat het gebeurd is`!

  Daarmee bedoel ik uiteraard dat ik wil zeggen, dat biechten wèl helpt……….maar helaas, dat doet het niet~!

  Ook God (indien deze bestaat) zal het bovenstaande kunnen onderschrijven!

  Van belazeren is nog nooit iemand veel wijzer geworden namelijk, behalve de ervaring, eerder meer bij zijn kloten gepakt geweest te zijn, op een onbewaakt moment!

 4. De Leugen Regeert ……………….

  …………..en nog steeds daar er niet bepaald aanstalten wordt gemaakt vanuit welke hoek dan ook, het hoofdstuk mishandeling hard en rigoureus aan te pakken, hetgeen schering en inslag was op zeer grote schaal op kostscholen, instellingen van het rijk en internaten.
  Het was in dezelfde grootte van orde als het sexuele misbruik en dat kon welhaast niet anders daar de meeste religieuzen van pedagogiek geen kaas hadden gegeten en naar machts(mis)bruik maatregelen moesten grijpen om grote groepen kinderen eronder te houden en die vervolgens met angstterreur naar hun pijpen moesten dansen vervolgens.

  Deetman heeft mijns insziens veel aandacht gegeven aan het mishandelingsvraagstuk, doch het was me veel liever geweest indien hij dit naast het sexuelel misbruik meegenomen en veroordeeld had.
  Zoals ik het uit zijn woorden begrepen heb, was hij vanwege onvoldoende kennis, kunde en mankracht niet op die taak berekend maar het laat niet onverlet dat dhr. Deetman wel aandringt op eenzelfde onderzoek naar mishandeling en psychische terreur dat heeft plaatsgevonden.
  De gevolgen daarvan in het latere leven, zijn ongeveer precies hetzelfde voor een individue, als ondervonden sexueel misbruik.
  De commissie Lindenbergh heeft ook stilgestaan bij mishandeling, dat ook hem ter ore is gekomen maar heeft ook dit laten rusten daar het ook bij hem niet in het afgegeven mandaat van de rkk-kerk besloten lag!

  De andere kant opkijken, wetende dat het wis en waarachtig gebeurd is en veinzen dat het ‘allemaal wel meeviel’ en er op geen enkele wijze ertegen in gaande, doet het huichelachtige en hypocriete gehalte hiervan met de factor 100 toenemen!

  Ondergetekende heeft het onderhavige meerdere malen zowel bij Lindenbergh en Deetman, uitvoerig onder de aandacht gebracht en vindt het nog steeds een gotspe dat men zich verborg achter het feit dat het niet in het mandaat van de kerk als ‘onafhankelijk’ opdrachtgever besloten lag.

  Als je een beetje ballen hebt, dan laat je je daardoor toch zeker niet weerhouden, zeker niet wanneer je beseft dat ontelbare kinderen dit in hun bagage meegesjouwd hebben gedurende hun heel verdere leven en de negatieve sporen daarvan op velerlei terreinen in het persoonlijke leven wel getrokken hebben~!~!

  En de kerk?

  Ach die weten van niets en doen alsof ze het in Keulen horen Donderen, echter ze horen het niet ècht donderen, ze horen de stem van hun geweten!!

  En Nee, biechten haalt in dit verband echt niets uit, wel weten dat het heeft plaatsgvonden op zeer grote schaal en je ondertussen van de Prins geen Kwaad weten??

  Ik kan zeggen van wel, maar dan verneuk ik wie dan ook, die het aangaat en er DONDERS GOED weet van heeft, dat het gebeurd is`1

Reacties zijn gesloten.