OPROEP AAN DE TWEEDE KAMER

OPROEP AAN DE TWEEDE KAMER

Na het VERSCHIJNEN VAN HET DEETMAN RAPPORT, waarin wordt gesproken over tussen de 10.000 en 20.000 SLACHTOFFERS  van SEKSUEEL KINDERMISBRUIK, hebben zich slechts enkele levende daders gemeld. Hoeveel daders het precies betreft is door de commissie Deetman nooit openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor de strafmaatregelen welke RKK tegen betrokkenen heeft genomen. Tot op heden ontbreekt het aan transparantie!! Datzelfde geldt voor GEWELD, PSYCHISCH LIJDEN, DE CASTRATIES, DE MEDISCHE EXPERIMENTEN EN DE AFSTANDSBABY’S.

WIJ ROEPEN DAN OOK DE TWEEDE KAMER OP EEN GRONDIG PARLEMENTAIR ONDERZOEK in te stellen. Ook het OM moet deel uitmaken van dit parlementair onderzoek.

De 22 geestelijken die veroordeeld waren inzake zedendelicten en die bij het parket Den Bosch zijn gevonden waren volgens dhr. Moraal van het OM een “toevalstreffer”. U als Tweede kamer heeft toegezegd gekregen dat de dossiers aan u ter inzage worden aangeboden. Wij willen van u weten of u de betreffende dossier inmiddels heeft ontvangen en willen, uiteraard met in achtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, inzage in de dossiers.

INITIATIEF MEA CULPA UNITED

PS   U KUNT UW REACTIE GELIJK OPSTUREN; TRANSPARANT EN IN ALLE OPENHEID. KLIKT U rechts op ‘ REACTIE‘.


One thought to “OPROEP AAN DE TWEEDE KAMER”

  1. Ik vind dat alles boven tafel moet komen. Er wordt al 2 jaar om de waarheid heen gedraaid. Er zoals de laatste ontwikkelingen laat zien hebben de slachtoffers recht op een eerlijk en christellijk antwoord. En niet de leugens en onzichtbaarheid die tot nu toe is vrij gegeven. Ook door het bestuur van de kerk en kloosters.
    GIJ MAG NIET LIEGEN!!!!

Reacties zijn gesloten.