Oproep Gijsen Bleijerheide

Bleijerheide 22 AugKardinaal Simonis heeft Gijsen tijdens de dienst lof toegezwaaid vanwege diens idealisme. Hij noemde Gijsen een ”onverschokken en profetische bisschop die tegen de stroom in Christus verkondigde indachtig de uitspraak: Ik ben de weg, de waarheid en het leven.’’

Nou, misschien kan de RKK mij de weg wijzen in het reilen en zeilen van de arme broeders franciscaner jongens internaat en de rol van Rolduc. Gijsen zou op Bleijerheide incidenteel godsdienstles hebben gegeven in de periode 1959-1962. Voor al diegene die Jo Gijsen op dit internaat heeft gezien vragen wij een mail te sturen. Volgens Jezus en Simonis kan het geen kwaad: Ik ben de weg, de waarheid en het leven.’’

info@bertsmeets.nl of gewoon reactie rechts onder.

One thought to “Oproep Gijsen Bleijerheide”

  1. Misschien toch nog een keer contact opnemen met de nog levende broeders. In de bijbel staat van alles te lezen over eerlijkheid c.q. integriteit. Ze zijn allemaal niet meer zo jong meer en uit hoofde van hun geloof weten ze dat ze eens verantwoording moeten afleggen bij hun hoogste baas. Misschien dat ze nu eens wel eens eerlijk willen zijn. Hoewel ik daar een hard hoofd in heb!! Resultaten (ervaringen) uit het verleden zijn echter geen garantie voor te toekomst (het heden)!!
    Blijf hoop houden op eerlijkheid c.q. gerechtigheid!! Voor gerechtigheid blijven we strijden. Met als resultaat dat die gerechtigheid er gaat komen!! En nog voor dat er verantwoording wordt afgelegd bij de hoogste baas!!

Reacties zijn gesloten.