Oproep misbruik

bling goud
holy holy

Vicaris-generaal Hub Schnackers van het bisdom Roermond biedt zondag in Ospel excuses aan voor het kindermisbruik waaraan wijlen pastoor Jac Steeghs zich in de jaren tachtig schuldig heeft gemaakt in het dorp. 

Daarnaast roept Schnackers slachtoffers van Steeghs op om zich alsnog te melden. De mis van zondag is gepland als viering van 150 jaar parochie in Ospel.

Seksueel misbruik door Pastoor Steeghs in de jaren ’80 te Ospel. Waarschijnlijk ook in Hunsel – Ell en Maastricht waar hij werkzaam is geweest. 

reacties naar KLOKK en MCU