Pedo internaat Bleijerheide (artikel 12)

Persbericht pedo jongens-internaat Bleijerheide

Nu is het de beurt aan ons artikel 12 / Bleijerheide onderzoek, en reeds vijf jaar geleden ingediend! Times go by.

Demmink wordt sneller afgehandeld (media aandacht moet verstommen maar bij ons ‘de engelen jongens’, gaat dit niet gebeuren) want hier gaat het om een ex-communicatie methode, het tegenovergestelde dus en worden alle bevriende katholieke media benadert…..Isoleer Bert Smeets, Mea Culpa!

Ik dien morgen Dinsdag 22 Augustus 14 u. een klacht in bij de zedenpolitie te Heerlen daar in 2012 een toezegging is gedaan ten faveur van een artikel 12 procedure door de Tweede kamer. Deze klacht wordt nog steeds gedesavoueerd door OvJ te Heerlen, die hiermee de democratische rechtstaat belemmert. Ook politie te Maastricht heeft mij in 2012 gebeld om uit te leggen hoe het een en ander in z’n werk gaat. Het recht moet zijn beloop hebben maar niet in Limburg en ook niet ten opzichte van dit jongensinternaat want dat staat al decennia bij het OM te boek als pedo internaat. Ze hebben in Limburg, hobby als traditie van gemaakt, dat alles wat met de kerk te maken heeft ter zijde te schuiven dan wel te laten verdwijnen…in de doofpot.

Geachte heer Lanting,

Zoals ik met u telefonisch heb besproken was de heer E. zeer blij, dat zijn aangifte is opgenomen. Ik heb u verteld dat Bert Smeets, na het doen van zijn verhaal, nog steeds op een verdere afhandeling zit te wachten. Hij heeft op 4 januari om 9.30 uur 2012 op het politiebureau te Heerlen bij de heren H S en C H zijn verhaal gedaan en elke keer als Bert Smeets  telefonisch naar de stand van zaken informeert wordt de telefoon erop gegooid.

Ik ben u dan ook erkentelijk dat U het een en ander wil gaan aankaarten c.q. wil oplossen en hoop dat e.e.a. op korte termijn wordt afgewikkeld. Tot op heden gebeurt er niets, vandaar dat MCU overgaat tot een klacht, wegens opzettelijk obstrueren van de wens van de Tweede Kamer, Limburg wil hoe dan ook dit pedo internaat ‘arme broeders Franciscus’ Bleijerheide beschermen en u kunt wel raden waarom! Met medewerking van OM, burgemeester Kerkrade, zedenpolitie Heerlen.

Onze secretaris Corrie Bel is eind aug. 2016 namens MCU bij minister v.d. Steur geweest en heeft van ondergetekende plus dhr. E. de dossiers overhandigd inclusief de procesverbalen en hij beloofde actie te ondernemen. (zie brief onder).

Na het aftreden van v.d. Steur heeft het secretariaat nog een mailwisseling met het secretariaat van het Ministerie Veiligheid &  Justitie hierover, wat de stand van zaken is en deze zouden weer hiermee aan de slag gaan en daarna weer niks meer vernomen!!

communie feest Bleijerheide
communie feest Bleijerheide

Al tijdens het maken van de documentaire ‘Tussen Kathmandu en Bleijerheide‘ sprak ik mensen die me vertelden: ‘daar stond het internaat bekend om’. Ze doelden op het seksueel misbruik. Er kwamen reacties binnen van mensen die toen op het parket in Maastricht werkten en een moeder geadviseerd had haar kind niet naar Bleijerheide te sturen; gebeurde toch toen volgens OvJ, het allemaal veilig bleek???

Broeder Jacobus onder veel leerlingen bekend, een beetje ondergesneeuwd ten opzichte van Servatius en Bulletje, mepte ieder jongetje dat zich niet onderwierp aan zijn bevelen. Daarna misbruikte hij het jongetje indien hij het zover kreeg dat hij zeker wist dat dit jongetje zijn mond hield. Jacobus verdween omdat hij het bedje waar ik oorspronkelijk in lag (achter de kastjes, in de hoek) plotseling reserveerde voor een ander jongetje. Dat jongetje heeft zijn ouders ingelicht en toen werd Jacobus van de ene op de andere dag overgeplaatst. Naar Meerssenhoven! ‘Om te bidden‘, vertelde Servatius mij. Dit voormalig Duitse 25111975 Bleijerheide Meersenhoven Adelbertus en Martinus Sinternaat herbergde achttien broeders die zich vergrepen aan kinderen. Er waren ruim 24 broeders verbonden aan dit internaat dat in de zeventiger jaren werd veroordeeld voor oplichting malversaties en waar mr. Hermesdorf zei dat het maar het topje van de ijsberg betrof.

_______________________brief aan minister van der Steur

Geachte mevrouw K,

Zoals vanmiddag met U besproken geef ik U de nummers door van de 2 procesverbalen: de heer E. nr. 2012001286 d.d. 9-5-2012 en de heer Bert Smeets nr. 2012001286-2 d.d. 22-8-2012.

Deze stukken zijn afgegeven op 29 aug. 2016 aan minister v.d. Steur toen er een  periodiek overleg was over het dossier seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk.

Procureur generaal Lanting had beloofd in de commissie V & J, dat elke aangifte en procesverbaal serieus wordt uitgezocht en afgehandeld.

Kunt u nog e.e.a. onder de aandacht brengen.

Wij horen nader van U.

Alvast hartelijk voor uw medewerking.

Met vriendelijk groet,

Leo Bel

U raadt het al….weer gebeurt er niks, typisch toch!