Petitie Data Seks

seksfeest priestersPETITIE DATA SEKS

Wij zijn het eens met de stelling dat geen enkele informatie uit de koker van meldpunt procedures gebruik mag worden voor wetenschappelijk onderzoek door welke partij dan ook. Sterker: wij willen de oneigenlijke, onvolledige, onjuiste informatie terug die door sturend verhoor hebben plaatsgevonden. De privacy van mensen die in deze eenzijdige procedures alles op tafel hebben moeten leggen is in het geding. De daders en haar organisaties hebben daartegen in volledige privacy en onder geheimhouding zich kunnen schuilhouden (wie haben es nicht gewusst). Nergens is er sprake van een wetenschappelijk onderzoek naar de daders zoals voorzitter Rob van de Beeten van de stichting B&T in het jaarverslag 2015 eenzijdig refereert, slechts de slachtoffers zijn in beeld.

De data / informatie in de procedures zijn gevolg van een gelimiteerd, eigen onderzoek van RKK.

Het Meldpunt RKK zal iedereen persoonlijk toestemming moeten vragen.