Platform

mea culpa afraidInschakeling vertrouwenspersonen 

U kunt gebruik maken van een vertrouwenspersoon van het Platform Hulpverlening indien u verder wilt praten over uw misbruik ervaringen en de gevolgen ervan.

Vertrouwenspersonen hebben als taak om gedurende een beperkte periode ondersteunende gesprekken te voeren. Het kan hierbij gaan om verschillende soorten hulpvragen zoals het luisteren naar uw verhaal en het verduidelijken van uw hulpvraag.

Zij kunnen u ook praktische informatie geven over de mogelijkheden van een klachtenprocedure en/of  mediationtraject. Indien er sprake kan zijn van een behoefte aan psychologische hulp dan wordt voorgesteld om dat in een gesprek met een psycholoog die verbonden is aan het Platform Hulpverlening verder te bespreken.

Psychologische hulp en vergoeding kosten behandeling

U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarin wordt nagegaan of psychologische hulp voor de klachten en problemen die u ervaart, wenselijk en zinvol kan zijn. De specialisten, waarnaar wij, via uw huisarts verwijzen, hebben veel kennis van de mogelijke gevolgen van seksueel misbruik in de kindertijd en de behandeling.  Zij werken in gespecialiseerde centra of hebben een eigen zelfstandige praktijk. In de meeste gevallen worden de kosten van de behandeling vergoed binnen het basispakket van de ziektekostenverzekering. Om hier zeker van te zijn adviseren wij om dit eerst te overleggn met uw eigen ziektekostenverzekeringsmaatschappij.

De kosten voor de contacten met de vertrouwenspersoon en de psycholoog van Platform Hulpverlening worden niet in rekening gebracht.

Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

Platform Hulpverlening

Postbus 13277

3507 LG UTRECHT

Tel. 030-2306900

www.meldpuntseksueelmisbruikrkk.nl

Platform Hulpverlening

Voor hulpverlening na misbruik

Het Platform Hulpverlening is er voor slachtoffers van seksueel misbruik en/of geweld binnen de Rooms-Katholieke Kerk

Aanmelding Platform Hulpverlening

Volwassenen die in hun jeugd ernstig misbruikt zijn kunnen in hun verdere leven te maken krijgen met klachten die het gevolg zijn van het misbruik.

Klachten kunnen van psychische aard zijn,bijvoorbeeld angstklachten en/of depressiviteit. Maar het misbruik kan ook gevolgen hebben voor het maatschappelijk functioneren. Slachtoffers vinden het soms moeilijk mensen te vertrouwen, wat ook weer aanleiding kan geven tot relationele problemen.

Klachten kunnen optreden meteen, tijdens en na het misbruik, maar ook in een latere fase ontstaan. Het blijkt dat het merendeel van de slachtoffers van seksueel misbruik  dit misbruik op eigen kracht kan verwerken. In een minderheid van de gevallen is dit niet het geval en is het verstandig te denken aan professionele hulp.

Herkent u een of meer van de volgende klachten:

 • Nachtmerries of slaapproblemen
 • Opkomende herinneringen aan het misbruik
 • Vluchtgedrag (b.v. overmatig werken of alcohol drinken)
 • Vermijdingsgedrag
 • Spanningen en ‘opgefokt’ zijn
 • Woede-uitbarstingen of huilbuien
 • Concentratieproblemen
 • Gevoelens van minderwaardigheid
 • Moeite met intimiteit en vertrouwen
 • Schrikachtigheid
 • Andere klachten die uw dagelijks functioneren belemmeren

Blijf er niet mee zitten en aarzel niet contact op te nemen met ons.