Poppenkast en lekkende daken

Het kunstwerk De weg naar Verzoening door Pierre Habets

Vandaag is de laatste dag maar het laatste oordeel is nog niet geveld over seksueel misbruik in de Rooms katholieke kerk.

De kerk heeft haar verantwoordelijkheid genomen maar heeft geen mea culpa uitgesproken, er was een lekkend dak (uitspraak bisschop de Korte bij persconferentie Mei 2010) het duurde even voordat het lek ontdekt werd, veel natten voeten werk en decennia van verwaarlozing aan het gebouw dan wel instituut ofwel hou het onderzoek in eigen hand.

Scheiding kerk en staat (leven we in de kerkstraat of in een rechtstaat)? Slogan MCU sinds 2010.

Bisschoppen en religieuzen gaan dit onderzoek betalen. Bisschop Gerard de Korte zei gisteren dat nog niet bekend is wat de kosten van het onderzoek zullen zijn. „Het dak van de kerk lekt. De rekening van de loodgieter moet betaald worden. Wij hebben verzocht om een onderzoek. Dan betalen we ook”, aldus bisschop De Korte.

Deetman stelde als voorwaarde voor onafhankelijk onderzoek dat de archieven van katholieke instellingen hiervoor geopend worden. Die voorwaarde is nog niet gegarandeerd.

Namens de KNR zei Chatelion Counet dat niet alle 190 religieuze ordes en congregaties benaderd zijn om hun toezegging te geven.

Of de archieven van de instelling Hulp & Recht beschikbaar zijn, is ook nog onduidelijk. De onafhankelijke instelling staat sinds 1995 slachtoffers bij van misbruik door rk geestelijken. Er zijn twijfels of die instelling wel adequaat heeft gewerkt. Bescherming van privacy van slachtoffers kan de beschikbaarheid van dat archief in de weg staan.

Het onderzoek naar seksueel misbruik beperkt zich tot Nederland. Eventuele misdragingen van missionarissen elders in de wereld blijven buiten beschouwing. Chatelion Counet: „Dan zou het jaren duren voor er resultaat komt. De ervaringen in Ierland, waar tien jaar onderzoek gedaan is, hebben geleerd dat dat voor slachtoffers wel erg lang is.” (natte voeten krijgen van het lekkend dak duurde wel erg lang).

De Korte benadrukte dat ook de leiding van de rk kerk er veel aan gelegen is dat de waarheid boven tafel komt. „Wij veroordelen iedere vorm van misbruik krachtig. Misbruik staat haaks op het evangelie.” Aan slachtoffers bood hij opnieuw diepgevoeld medeleven aan en excuses.

De Korte en Chatelion Counet riepen slachtoffers en daders op zich te melden bij de onderzoekscommissie van Deetman of bij Hulp & Recht. (bron Trouw).

Nu lijkt het einde in zicht, vandaag ruim zeven jaar geleden stond MCU aan de wieg van deze schokkende onthullingen, wij zijn er nog!