Pro Tools and the freedom of music

Pro Tools / Avid muzzles its customers with unlawful exclusion and lets you pay while you are closed.
They deliberately control, with preconceived intentions to censor musicians.
Their method of helping customers is the unilateral exercise of power over which profit and control are paramount.
Countless people who have bought Pro Tools / Avid products show that they have no rights anywhere.
I have no disposal whatsoever of my studio stuff, which I paid until the renewal, that these “online, anonymous powers” allow them to exert their influence entirely according to their random, business wishes.
I have been excluded by a new operating system (Catalina, Apple, Mac) since October 2019 due to hospital visit / admission and if I want to return to Mojave (which many customers want), I am deprived of this possibility because they have switched off… Time Machine .
With this they deprive me and others of a choice, and that is in complete violation of democratic rules.
A customer must have a choice option but Pro Tools / Avid refuses. Their alpha behavior is shocking and customers are constantly delayed and thus forced into other products.
.
The European ODR is a weak governmental body that does not keep up with the rapid developments in technology and ‘online stores’. My case with number 2020 / DT101428 is facing a dusty future, but I will continue to fight for legitimate recognition of my rights, so freedom is being affected here.
Yes, I am competed, shut out, as it happened at boarding schools. It is a horror to have to experience this again, but Pro Tools / Avid joins this row to block freedom of expression after being a customer for 20 years and having purchased products from Pro Tools and Avid.
.
Pro Tools / Avid are stealing, exploiting and blocking music without leaving a musician a choice or actually helping with a solution. Two parties are always needed to reach an agreement.
Old economic laws are gradually thrown overboard and they rule and control as an anonymous, “new communist” power, which imposes its “laws” on its customers.
Customer care? They don’t.
Pro Tools / Avid muilkorfd haar klanten met onrechtmatige uitsluiting en laat je betalen terwijl je wordt, afgesloten.
Zij controleren doelbewust, met vooropgezette bedoelingen om muzikanten te censureren.
Hun methode om klanten te helpen is eenzijdige machtsuitoefening waar winst en controle boven aan staan.
Talloze mensen die producten van Pro Tools / Avid hebben gekocht  blijkt dat ze nergens rechten hebben.
Ik heb geen enkel beschikking over mijn studio spullen, die ik betaald heb tot de renewal toe, dat ze door deze ‘online, anonieme machten’ volledig naar hun willekeurige, bedrijfs wensen hun invloed kunnen laten gelden.
Ik ben door ziekenhuis bezoek / opname al sinds oktober 2019 uitgesloten door een nieuwe besturingssysteem (Catalina, Apple, Mac) en als ik wil terugkeren naar Mojave (wat heel veel klanten willen), wordt me die mogelijkheid ontnomen omdat ze Time-machine hebben uitgeschakeld.
Hiermee ontnemen ze mij en anderen een keuze mogelijkheid, en dat is in volledige strijd met onze democratische regels.
Een klant moet een keuze-mogelijkheid hebben en dat weigert Pro Tools / Avid. Hun alfa-gedrag is stuitend en klanten worden voortdurend vertraagd en zo tot andere producten gedwongen.
Het Europpese ODR is een slap overheidsorgaan wat geen pas houd met de snelle ontwikkelingen op technologie en ‘online stores’. Mijn zaak met het nummer 2020/DT101428 gaat een stoffige toekomst tegemoet maar ik zal blijven strijden voor rechtmatige erkenning van mijn rechten, dus vrijheid wordt hier aangetast.
Ja, ik wordt gecencureerd, buiten gesloten, zoals het gebeurde op internaten. Het is een gruwel dit nu weer te moeten meemaken maar Pro Tools / Avid schaart zich in dit rijtje om vrijheid van expressie, te blokkeren…hoe geweldig en anoniem.
En dit na 20 jaar klant te zijn en producten te hebben gekocht bij Pro Tools en Avid.
Pro Tools / Avid blokkeert muzikanten zonder ze een keus te laten of daadwerkelijkelijk te helpen met een oplossing. Er zijn altijd twee partijen nodig om tot een overeenkomst te komen alleen Pro Tools en Avid zetten normale overeekomsten overboord en oefeneen eenzijdig, oneigelijk gebruik van hun macht als ‘online’ partij uit zonder rechten van hun klanten te erkeknen of mee te wegen.
Oude econimsische wetten worden beetje bij beetje overboord gegooid en zij controleren als een anonieme, ‘nieuwe communist’ macht, die haar ‘wetten’ oplegt aan haar klanten.
Customer care? Echt niet.